Dordrechtse Mixed Hockey Club
DMHC app volg ons op: 
Je bent hier: HomeABC van DMHC
Contact met CT&I

Gedragscode DMHC

DMHC Clubcard en App


Recente verslagen
Nog geen verslagen


Binnenkort bij DMHC
Laatste tweets Twitter
Informatie over Dordrechtse Mixed Hockey Club
ABC DMHC 
Heb je een vraag waar je niet uitkomt? Stuur dan een mail naar [email protected]

Aanmelden lidmaatschap
Via de website http://dmhc.nl onder het menu-onderdeel Over DMHC -> Lidmaatschap

Aansprakelijkheid
Het Bestuur van en/of DMHC is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Aanvoerder
De aanvoerder van een ouder DMHC team is het aanspreekpunt voor zijn teamleden, de scheidsrechters, commissies en andere leden van  DMHC en gastheer voor het team waar tegen een thuiswedstrijd zal worden gespeeld.

Tot zijn/haar taken behoort tevens het invullen van de wedstrijdformulieren. Bij boetes door de KNHB opgelegd voor het niet juist invullen van de wedstrijdformulieren zullen deze boetes worden doorberekend aan het betreffende elftal via de aanvoerder.

Aanvoerders zien erop toe dat het team voor een wedstrijd juist is samengesteld (zie invallers) en dat zijn teamleden de juiste kleding dragen (zie tenue). Aanvoerders geven ook de afgelastingen door aan zijn teamleden.

Accommodatie locatie
Adres DMHC: Sportpark Schenkeldijk aan de Schenkeldijk 1, Postbus 9014, 3301 AA DORDRECHT. Telefoon clubhuis: 078-6172476

Adreswijziging
Adreswijzigingen dienen doorgegeven te worden aan de secretaris van  DMHC. 

Afgelastingen
Wedstrijden: alléén de wedstrijdsecretaris is bevoegd wedstrijden af te gelasten, hetzij in verband met het bezoekende team, dat bijvoorbeeld plotseling niet kan spelen of als gevolg van weersomstandigheden en onbespeelbaarheid van de velden. De wedstrijdsecretaris stelt de aanvoerders van een afgelasting op de hoogte. Bij aanvang van de wedstrijd zijn alleen de scheidsrechters bevoegd de wedstrijd af te gelasten. 
Trainingen: Alléén trainers gelasten trainingen af en stellen hiervan de aanvoerder/coach van een  DMHC team op de hoogte.

Alcohol
Het is verboden aan personen jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te verkopen en te verstrekken. Bij twijfel over de leeftijd zal om legitimatie worden gevraagd.  

App DMHC
Naast de website heeft DMHC ook een eigen App. Deze is gratis beschikbaar voor alle besturingssystemen in de bekende App-stores. Zie ook de website, boven rechts. In deze App kunt u, na inloggen, alles terugvinden dat ook op de website aanwezig is.

Ballen
Bij aanvang van het seizoen zal elk team van  DMHC de beschikking krijgen over trainingsballen. Het team is er voor verantwoordelijk dat zij deze ballen niet kwijtraken.

Bardienst
Zie voor meer informatie de website dmhc.nl -> menu-onderdeel Overzicht -> Bardienst/barreglement. 

Samenvatting:
Ieder seniorlid is verplicht bardiensten te draaien. Van ouders van jeugdleden wordt ook verwacht dat zij bij toerbeurt bardienst draaien; zij worden tijdig geïnformeerd (via de website van  DMHC) wanneer zij verwacht worden voor de bardienst. De bar is in het weekend geopend van 9.30 uur tot een half uur na het einde van de laatste wedstrijd.

Alleen personen die bardienst hebben, mogen zich achter de bar of in de keuken bevinden. Voor kinderen is het verboden om zich achter de bar op te houden, dit geldt ook als zij onder begeleiding zijn. De taakomschrijving voor de bardienst is te vinden in een map achter de bar. De verantwoordelijkheid voor de indeling van een bardienst ligt bij de barcommissaris in overleg met de wedstrijdsecretaris.

Wat verder van belang is: afzeggen van een bardienst is niet mogelijk, vervanging moet zelf geregeld worden. De bardienst rekent alles en correct af. Niets is gratis en ook kan er niet op rekening worden gekocht. Alle consumpties dienen vooraf te worden betaald aan de bardienst. De bardienst laat aan het einde van de avond of de dag de bar schoon achter en de ijskastjes gevuld. Het bereiden, koken en nuttigen van maaltijden (ook soep) is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de barcommissaris.

Beginnen met hockeyen
Beginnende hockeyspelers of hockeyspeelsters die alleen nog maar trainen, hebben het volgende nodig:
 • Gemakkelijk zittende (sport)kleding.
 • Sportschoenen (het liefst kunstgrasschoenen, maar let op: GEEN schoenen met grote of stalen noppen).
 • Scheenbeschermers.
 • Gebitsbeschermer (een zogenoemd 'bitje', verkrijgbaar bij een betere sportzaak of aan te meten bij de tandarts).
 • Hockeystick (bij kennismaking met onze club kan een stick worden geleend).
Wanneer je wedstrijden gaat spelen, heb je behalve het bovenstaande ook een clubtenue nodig:

 • Zwarte korte broek (jongens) of een zwart rokje (meisjes).
 • Witte sokken met een wit boord, mét DMHC-logo.
 • DMHC-shirt.
Er mag alleen worden gespeeld in het officiële clubtenue. Deze kleding is te koop bij Voorwinden in ‘s-Gravendeel.

Net als bij andere sporten is het ook bij het hockeyen niet toegestaan sieraden te dragen. Dit voorkomt een groot aantal blessures.

Clubtenue
Het clubtenue van DMHC bestaat uit een groen/wit shirt, zwarte broek of rok en witte kousen; alle artikelen zijn voorzien van het clublogo en op het shirt staat 'DMHC' op de borst. Bij wedstrijden mag alleen de officiële clubkleding, duidelijk herkenbaar aan het DMHC-logo, worden gedragen. Bij uitwedstrijden waarbij de tegenstander ook een (overwegend) groen/wit shirt heeft, speelt DMHC in een zwart shirt met clublogo. Het clubtenue is alleen verkrijgbaar bij Voorwinden in o.a. ‘s-Gravendeel.

Coach jeugdteams  DMHC
De coach van een jeugdteam is het aanspreekpunt voor zijn teamleden, de scheidsrechters, commissies en andere leden van  DMHC en gastheer voor het team waar tegen een thuiswedstrijd zal worden gespeeld.

Tot zijn/haar taken behoort tevens het invullen van de wedstrijdformulieren.
Coaches zien erop toe dat het team voor een wedstrijd juist is samengesteld (zie invallers) en dat teamleden de juiste kleding dragen (zie tenue). Zij geven ook de afgelastingen door aan de teamleden.

Coachlijsten
De coaches van de verschillende teams zijn te vinden op de teampagina’s op de website van  DMHC. 

Contributies
De  lidmaatschapscontributie van  DMHC is  inclusief de verplichte lidmaatschap afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en inclusief verzekeringen, zoals aanvullende sportongevallen- en W.A verzekering. Peildatum voor de leeftijden voor vaststelling van de hoogte van de contributie is 1 oktober van het lopende seizoen.
XXX

Declaraties
Kostendeclaraties kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de penningmeester na voorafgaande opgave van de te maken kosten en goedkeuring / toestemming van het bestuur voor het maken van deze kosten. Rekeningen en bewijsmiddelen dienen te worden aangehecht aan het Kostendeclaratieformulier. Kostendeclaratieformulieren zijn te verkrijgen bij de penningmeester.

EHBO koffer
De EHBO koffer vindt u achter de bar in de kast. Mochten er benodigdheden ontbreken of is aanvulling noodzakelijk dan dient u contact op te nemen met het bestuur.

Gedrag
Bij fysiek en/of verbaal geweld voor, tijdens of na een hockeywedstrijd, door een speler of speelster van een  DMHC team dient de aanvoerder, begeleider of coach van het team deze speler of speelster direct ter verantwoording te roepen en zo nodig corrigerende maatregelen te nemen.

Gele of Rode Kaart ontvangen. Wat dan?:
Indien u tijdens de wedstrijd een gele- of rode kaart ontvangt van de scheidsrechter, zal deze worden vermeld op het Digitale wedstrijdformulier. Bij een rode kaart MOET u een aanvullende verklaring afleggen die door DMHC zal worden ingezonden aan de Tuchtcommissie van de KNHB. In alle gevallen levert dit een administratieve sanctie op. Deze bedraagt bij Junioren 7,50 euro en bij Senioren 12,50 euro. Deze wordt door de KNHB automatisch geïnd bij DMHC. DMHC heeft in het Huishoudelijk Reglement opgenomen dat deze administratieve sancties of boetes worden doorberekend.

Gedragscode
De gedragscode is er voor iedereen die betrokken en/of lid is van DMHC.
Hij gaat onder andere in op verantwoordelijkheden en normen en waarden.
XXX

Gevonden voorwerpen 
Gevonden kleding vindt u terug in de gang naast de vergaderkamers en kleedkamers.

Honden
Op het DMHC terrein dienen honden aangelijnd te zijn. Het bevinden van honden achter de bar of in de keuken is verboden. Boetes opgelegd door de overheid zullen op de betreffende baas worden verhaald, tevens de schade die DMHC zal lijden door opgelegde maatregelen van de overheid naar aanleiding van de overtreding als ook overige schade door de hond aangebracht.

Huishoudelijk Reglement
Hiermee wordt het huishoudelijk reglement bedoeld zoals dit op 26 juni 2013 in werking is getreden. Voor een volledige versie van het huishoudelijk reglement wordt verwezen naar de website. XXX

IJs
IJs voor het behandelen van blessures vindt u in het vrieskastje achter/onder de bar.

Invallers
Wanneer een  DMHC team onvoldoende spelers/speelsters heeft voor een wedstrijd, kan een aanvoerder /coach van het betreffende team bij een lager team spelers vragen om mee te spelen. Doe dit alleen na overleg met uw collega aanvoerder / coach van het team waarvan u spelers / speelsters vraagt zodat deze hiervan op de hoogte is. Het speelschema is door de bond zo opgezet dat er tijdens vakanties niet zal worden gespeeld. Inhaalwedstrijden kunnen wel in de vakantie vallen. Eventuele inhaalwedstrijden kunnen in overleg met de wedstrijdsecretaris eerder worden ingehaald. Een wedstrijd afzeggen doordat er te weinig spelers zijn is niet mogelijk.

Jongste Jeugd
De F-jes en de E-tjes.

Kaarten
Een groene kaart, gekregen van een scheidsrechter tijdens de wedstrijd, geldt slechts als waarschuwing. Bij een gele kaart wordt de speler, als het een verbale overtreding betreft, door de scheidsrechter vijf minuten van het veld verwijderd. Bij een fysieke overtreding tien minuten. Indien een speler gedurende een wedstrijd twee gele kaarten oploopt, gelden deze als één rode kaart en wordt de speler door de scheidsrechter direct heen gezonden.

De speler zal door de club de eerst volgende wedstrijd, voor welk elftal van de club dan ook, automatisch worden geschorst. De coach of de aanvoerder, dient hiervoor zorg te dragen. Bij het niet naleven van de straf zal de straf worden verdubbeld. De KNHB kan straffen verhogen en/of een boete aan de speler opleggen. De KNHB berekent in ieder geval administratiekosten die voor rekening van de betreffende speler zijn.

Keepersuitrusting
Aan het begin van elk seizoen krijgt elk team de beschikking over een volledige keeperuitrusting. Deze bestaat uit legguards, klompen, bodyprotector, handschoenen en helm evenals een keepersbroek.

Klachten
Vragen of opmerkingen? Soms gaat er bij DMHC wel eens iets fout. Logisch, want het blijft vrijwilligerswerk en vooral: mensenwerk. Een relatief klein aantal leden doet hun uiterste best het hockeyen voor alle leden zo prettig mogelijk te maken. Niet iedereen beseft dat en klaagt en moppert als ergens eens een steekje valt. Maar daarmee voorkomt de klager niet dat de fout zich herhaalt. En dat zou toch beter zijn. Dus melden bij het secretariaat. 

KNHB
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB): postbus 2654, 3430 GB Nieuwegein, 030-7513400

Ledenadministratie en opgave/beëindiging lidmaatschap
Voor het doorgeven van aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen zie website van  DMHC. Aanmeldingen moeten per formulier en opzeggingen lidmaatschap (vóór het einde van het lopende seizoen, uiterlijk vier weken voor 1 juli conform de Statuten van  DMHC)  moeten per brief schriftelijk te worden gedaan, voorzien van reden en handtekening. Het adres daarvoor is: Ledenadministratie DMHC:  Postbus 9014, 3301 AA DORDRECHT. De te volgen procedures zijn tevens te lezen op de website van  DMHC. Opzeggingen per e-mail zijn niet rechtsgeldig

Lidmaatschap
Elk jaar op 1 juli worden alle lidmaatschappen stilzwijgend en automatisch verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient conform de Statuten van  DMHC uiterlijk vier weken voor 1 juli schriftelijk plaats te vinden, in een ondertekende brief, die moet worden gestuurd naar: Ledenadministratie DMHC:  Postbus 9014, 3301 AA DORDRECHT. Opzeggingen per e-mail zijn niet rechtsgeldig. Als het lidmaatschap niet vier weken vóór 1 juli schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet en wordt de contributie voor het volgende seizoen in rekening gebracht. Andere momenten van opzeggen of wijziging van het lidmaatschapvorm is niet mogelijk.

Materiaalcommissaris
Zie ook website van  DMHC
De Materiaalcommissaris stelt de keeperuitrusting beschikbaar. Hij/zij ziet erop toe dat alle keepers veilig zijn uitgerust. Bij problemen voortkomend uit slijtage van keepermateriaal dient de keeper dat direct te melden. Verlies van (een gedeelte van) het keepermateriaal is voor rekening van het team.

Oefenwedstrijd organiseren
Coaches, managers en begeleiders kunnen via de DMHC app heel eenvoudig een oefenwedstrijd plaatsen, een oefenwedstrijd zoeken, maar ook op zoek gaan naar een specifieke tegenstander voor een oefenpotje.

DMHC heeft voor de optie gekozen waarbij via de app rechtstreeks contact tussen coaches/begeleiding van andere clubs mogelijk wordt gemaakt, ook omdat dit onder clubs en coaches de meest gewenste optie is. Uiteraard moet dat dan ook gelden voor de club waarmee je een oefenwedstrijd wilt regelen. Een club geeft zelf aan of zij mee wil doen en of contacten rechtstreeks naar de coach/begeleider gaan of dat dit via het wedstrijdsecretariaat verloopt.

Er worden nooit gegevens van DMHC vrijgegeven aan andere clubs of personen. Alleen indien je als coach/begeleider een verzoek verstuurt, dan zullen de eigen gegevens worden meegestuurd. Dit is de optie die de coach/begeleider zelf kiest. 

Bij DMHC heeft het wedstrijdsecretariaat alleen inzicht in de contactverzoeken die er binnenkomen en uit gaan, teambegeleiders kunnen zoals aangegeven rechtstreeks contact leggen. Het vastleggen van de velden gaat echter nog steeds via het wedstrijdsecretariaat van DMHC. Dus als je een oefenwedstrijd thuis wilt spelen zul je altijd tijdig contact op moeten nemen met het wedstrijdsecretariaat, minimaal 2 weken van tevoren. Ook dient zelf voor barbezetting & scheidsrechters gezorgd te worden (evt kan de tegenstander om een scheidsrechter gevraagd worden).

De oefenwedstrijden zijn alleen voor coaches/begeleiding in de app toegankelijk via Meer - Oefenwedstrijden. Een instructiefilmpje is hier te vinden.

Ongevallenverzekering (aanvullend)
Deze, op de wettelijk verplichte ziektekosten verzekering aanvullende verzekering (via KNHB), dekt alleen letsel opgelopen tijdens het beoefenen van de hockeysport, die niet vergoed wordt door de wettelijk verplichte ziektekostenverzekering. Aanmeldformulieren kunnen bij de penningmeester worden opgevraagd. De afwikkeling zal zonder tussenkomst van de club geschieden.

Penningmeester
Zie website van  DMHC

Redactie
Kopij voor plaatsing op de DMHC website kunt u mailen naar [email protected]
Zie ook website van  DMHC

Rijouders
Voor het vervoer van jeugdspelers/speelsters naar uitwedstrijden wordt er gebruik gemaakt van rijouders. De coach of teammanager van het jeugdteam is verantwoordelijk voor de coördinatie.

Rode kaart
Bij een rode kaart wordt de speler/speelster door de club de eerstvolgende wedstrijd, voor welk elftal van de club dan ook, automatisch geschorst. De coach, indien geen coach, dan de aanvoeder, dient erop toe te zien dat de betreffende speler/speelster niet mee speelt. Bij het niet naleven van de straf zal de straf worden verdubbeld. De KNHB kan straffen verhogen en/of een boete aan de speler opleggen. De KNHB berekent in ieder geval administratiekosten die voor rekening van de betreffende speler zijn. Bij een rode kaart moet de betrokken speler altijd dezelfde dag contact opnemen met de bestuursverantwoordelijk arbitrage in verband met het afleggen van een verklaring.

Roken
Het clubhuis is volledig rookvrij. Roken in de kantine, achter de bar en in de keuken is niet toegestaan.

Scheidsrechtercommissie
De scheidsrechtercommissaris maakt samen met de wedstrijdsecretaris een indeling van de scheidsrechters voor de te fluiten wedstrijden. Afzeggen kan niet, ruilen wel. Voor verdere informatie zie website van  DMHC.

Secretaris
Zie website van  DMHC

Seniorenhockey
Voor alle vragen met betrekking tot seniorenleden, (bijvoorbeeld over teamindelingen). Zie website van  DMHC

Speeltijden
Op internet zijn op de KNHB website, www.knhb.nl, de wedstrijdtijden te zien. Via competitie => standenmotor komt u op de goede pagina. De tijden staan uiterlijk maandag 19.00 uur op het internet. Op dinsdagochtend zullen deze ook te zien zijn op de website van  DMHC: www.DMHC.nl.

Het speelschema van DMHC is zo ingewikkeld dat het (bijna) niet mogelijk is om rekening te houden met voorkeurtijden. Met goede argumenten kunt u een verzoek ruim vooraf indienen. Maar de kans dat dit zal worden ingewilligd is klein.

Spelregels
De spelregels zijn verschillend voor veldhockey en zaalhockey. Voor de meest actuele reglementen verwijzen we naar de site van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
Klik hier voor Veldhockey.
Klik hier voor Zaalhockey.

Sponsoring
Reclame op wedstrijdkleding is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur. De mogelijkheden en voorwaarden voor reclame/sponsoring op het wedstrijdtenue zijn bij de sponsorcommissie beschikbaar. Tevens zijn er  nog vele andere mogelijkheden zoals reclameborden langs het veld, advertenties in het clubblad en op de  DMHC website. Deze mogelijkheden en voorwaarden zijn eveneens bekend bij de sponsorcommissie.
XXX

Tenue
Zwarte korte broek (jongens) of een zwart rokje (meisjes).
Witte sokken.
DMHC shirt.
Deze kleding is te koop bij: Voorwinden in ‘s-Gravendeel

Toernooireglement
In het toernooireglement zijn de regels opgenomen omtrent het inschrijven voor toernooien XXX.

Trainer
De trainer is verantwoordelijk voor het verzorgen van trainingen van de diverse  DMHC teams met als doel het algemene hockeypeil te verbeteren. De trainer is verantwoordelijk voor het onder alle omstandigheden veilig verloop van de training. De verantwoordelijkheid voor het na de training verzamelen van de ballen ligt bij het team. De trainer ziet erop toe dat het materiaal na de training door de teamleden wordt opgeruimd.

Trainingen
Deze worden gegeven volgens het trainingsschema dat wordt gepubliceerd op de website van  DMHC.

Trimhockey
Elke maandagavond wordt er trimhockey gespeeld door enthousiaste volwassenen. Trimhockeyers trainen en spelen af en toe een wedstrijd tegen trimhockeyers van een andere hockeyclub.

Vandalisme
Iedere schade zal op de daders worden verhaald. Er zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan.

Velden
DMHC beschikt over 2 zand-ingestrooide kunstgrasvelden en 2 semi-watervelden.

Veldverlichting
Ga spaarzaam met het licht om, de kosten zijn schrikbarend hoog. Na het (per abuis) doven van het licht kan dit pas na ongeveer 15 minuten weer ontstoken worden. De schakelaar vindt u in de meterkast in het clubhuis. Wordt er ’s avonds geen gebruik gemaakt van een veld dan dient de veldverlichting uitgeschakeld te worden.

Voorzitter
Zie website van  DMHC

Website
www.DMHC.nl

Wedstrijdsecretariaat
De wedstrijdsecretaris stelt in overleg met collega’s van andere verenigingen het wedstrijdprogramma vast. Zie website van  DMHC

Zaalhockey
In de maanden december tot en met medio februari wordt er door de A-, B-, C-, D en E-jeugd en enkele senioren teams zaalhockey gespeeld. Zaalhockey is een volledige competitie van in totaal 6 wedstrijdblokken. Het wordt gespeeld in een sporthal. De trainingen vinden plaats in de zaal. Voor zaalhockey heeft u indoor sportschoenen en een zaalhockeystick nodig. 



Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 
Bij wie moet ik zijn voor: (5) 
Handig om te weten: (4) 
Info voor coaches/teambegeleiders: (11) 
Info voor leden: (5) 
Info voor ouders: (3) 

 

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]



Handig om te weten: 
1. Hockeyen met sneeuw: 
 
Het bespelen van zandkunstgrasvelden tijdens een vorstperiode geeft voor het veld geen problemen. Indien er sprak is van een temperatuur van > -10 wordt het afgeraden.

Indien het speelveld is bedekt met een laag sneeuw is het raadzaam het veld niet te betreden en zeker niet te bespelen.
Door het betreden wordt de sneeuw samengedrukt en zal ter plaatse op het veldoppervlak ijsvorming ontstaan waarin de vezels van de kunststofmat vastgevroren raken.
Wanneer onder dergelijke omstandigheden wordt gespeeld en daardoor de sneeuwlaag over een groot oppervlak van het speelveld wordt geplet(=samengedrukt) zal deze niet meer kunnen worden verwijderd en zal het bij invallende dooi ook langer duren voordat de samengedrukte sneeuwijsplakken zijn weggesmolten en het veld weer bespeelbaar is.

Voor de beoordeling van een (semi)-zandkunstgras speeloppervlak voor hockeybespeling tijdens vorst zijn de navolgende criteria van belang :

 • een, wegens bevriezing, hard speeloppervlak;
 • oneffenheden welke zijn ontstaan door ongelijke zandverdeling, geringe naadopeningen, bevroren blad- en vezelresten;
 • geen uniform stroef speeloppervlak wegens plaatselijk gladde plekken welke met name ontstaan op schaduwrijke plaatsen; 
   
  Een oneffenheid veroorzaakt door de genoemde omstandigheden zal wegens een relatief hard speeloppervlak en een daardoor hogere balsnelheid een afwijkend balgedrag veroorzaken en het (blessure)gevaar voor de spelers doen toenemen.

Indien sprake is van één of meerdere van de genoemde omstandigheden kan een (semi) zandkunstgrasveld worden afgekeurd, wegens (blessure)gevaar voor de spelers.

Voor waterkunstgrasvelden is het volgende van belang: door vernieuwde testen op het terrein van wrijving en G-krachten is het verplicht om een waterkunstgrasveld in een natte conditie te bespelen. In de winter worden waterinstallaties afgesloten en is het dus niet mogelijk om het veld via besproeiing nat te maken.

Voor de beoordeling van bespeling van een waterkunstgrasveld bij vorst zijn dan ook de volgende twee zaken van belang: ten eerste is het veld vochtig, en ten tweede, nog belangrijker, is het veld veilig om op te spelen. Met andere woorden: levert bespeling wel of niet onnodig risico voor de speelsters en spelers op.

Praktische tip
Om te bepalen of een veld hogere balsnelheid en afwijkend balgedrag veroorzaakt, is het aan te raden om alleen of met meerdere een aantal hockeyballen in de lengterichting en breedterichting van het kunstgrasveld te slaan.


Gevoelstemperatuur
Naast de temperatuur bestaat er ook nog de zogenaamde gevoelstemperatuur. Gevoelstemperatuur is geen echte temperatuur, maar meer een beleving die persoons en plaats gebonden is. In de beoordeling of er wel of niet gespeeld kan worden bij bepaalde temperaturen onder nul, met daarbij een bepaalde windkracht is dan ook geen strak getal aan te geven. In een omgeving waar door bomen de wind getemperd wordt, kan wellicht met dezelfde wind en temperatuur gespeeld worden t.o.v. een veld dat vrij ligt.
Neem echter in uw beoordeling ook de leeftijd en de bewegingsintensiteit van de spelers en speelsters mee: de bewegings- en handelingssnelheid van F-kinderen is langer dan van kinderen in de B-leeftijd en bij hen zal dus sneller een bepaalde gevoelstemperatuur een overweging zijn om de wedstrijd niet door te laten gaan.
  
2. Spelregels veldhockey. 
 
Klik hiervoor op onderstaande link om de meest recente versie van de spelregels van het veldhockey te lezen via de site van de KNHB:
 
 
3. Eerste hulp bij ongelukken tijdens de hockeysport. 
 
Deze informatie is bedoeld voor iedereen die met de sport te maken heeft. De informatie helpt om tijdens een ongeval op het veld goed en adequaat te kunnen handelen. Hieronder zijn de meest voorkomende letsels beschreven.
 
Een EHBO kast vindt men in de hal van het clubhuis en ijs kan je vragen achter de bar. Ook is het verstandig om bij aanvang van een wedstrijd al een cool-pack + theedoek ( kleedingstuk gebruiken kan ook)mee te nemen naar het veld. Natuurlijk daarna weer terugleggen.
De afkorting: sl.o. staat voor slachtoffer.

Aangezichtletsel en hersenletsel
Krijgt een persoon een bal of harde klap tegen zijn hoofd, wees dan extra alert.
Situatie: de speler staat nog op zijn benen en is goed aanspreekbaar. Het sl.o. voelt zich niet suf en/of verward.
Handelen. Je ziet een zwelling op het hoofd : koelen
Wond: deze reinigen en afdekken met steriel gaas en hydrofiel zwachtel.
Zonodig naar deskundige hulp toe.

Bij letsel in het gezicht
Situatie: de speler blijft liggen.
Spreek het sl.o. luid en duidelijk aan. Geen reactie, schudt het sl.o. voorzichtig aan zijn schouders ! Denk erom dat het hoofd zo min mogelijk beweegt!
Als er een beetje beweging is of absoluut geen reactie, dan is het sl.o. bewusteloos.

Handelen: Laat het sl.o. liggen waar hij ligt.

Laat iemand 112 bellen en vragen om een ambulance en geef de locatie en plaats door.

Controleer de ademhaling door te kijken en te voelen: Doe dit 10 sec.
Je oor, bij het sl.o. zijn mond en neus houden. Zo kun je voelen of er luchtstroom is.
Je hand met gespreide vingers wijzend naar het hoofd van het sl.o., op de overgang borst en buik te houden. Zo kun je voelen of er ademhaling is.
Houdt de ademhaling in de gaten! De ademhaling moet ongeveer 12 keer per minuut gaan.
Sl.o. in stabiele ligging leggen. De meeste hebben dit geleerd met jeugd EHBO.
Ga na of er uitwendig letsel is en dek dit af met steriel gaas.
Houdt sl.o. warm door af te dekken met isoleer deken.
Alert blijven! Sl.o. kan zwaar inwendig letsel hebben en in shock raken!
Stopt de ademhaling, sl.o. terugdraaien naar rugligging en beginnen met beademen.
Ook hartslag controleren.
 
Botbreuk en ontwrichting
Hierbij is altijd professionele hulp nodig!
Situatie: Beoordeel een botbreuk of ontwrichting bij het slachtoffer door te kijken en te vragen.
- Sl.o. heeft pijn
- kan het getroffen lichaamsdeel niet gebruiken.
- Je ziet een zwelling
- Soms: Een abnormale stand.
Een abnormale beweeglijkheid.
Een uitwendige wond
Conclusie: (open) botbreuk/ Ontwrichting aan de ledematen.
Handelen
Bij beenbreuk/ontwrichting, been onbeweeglijk houden door opgerolde deken of jas ertegen te leggen. 112 bellen en vragen om een ambulance.

Bij open botbreuk; wond afdekken met een steriel gaas en leukoplast. Dit is niet nodig als de wond bedekt is door kleding!
Houdt het sl.o. warm door jas of isoleerdeken te gebruiken. Deze vind je in de EHBO-kit.
Bij bovenste ledematen sl.o. zelf het getroffen ledemaat laten ondersteunen.
Bij onderarm, mitella aanleggen, bovenarm en/of schouder, brede das aanleggen en sl.o. naar EHBO post van ziekenhuis brengen
 
Kleine ongevallen
Bloedneus: Laat sl.o. 1 keer snuiten.
Laat sl.o. in schrijfhouding zitten. Duw de neusvleugel aan de gewonde zijde dicht. Minstens 10 minuten volhouden. Lukt het niet om bloeding te stoppen, dan naar huisartsenpost gaan met sl.o.
Schaafwonden: Het is verstandig om deze goed te reinigen met veel water. Minder kans op infectie. Oppervlakkige schaafwonden laten drogen aan de lucht.
Diepere wonden, die blijven bloeden, afdekken met bijv. een snelverband. Het is dan beter om de gewonde ledemaat hoog te houden. Zo stopt de bloeding eerder.
Tand eruit: Laat tandarts bellen of hockeyer zo snel mogelijk kan komen.
(Stukjes van) tand bij elkaar zoeken en meenemen. Uitgeslagen tand vasthouden bij de kroon. En afspoelen in melk of water.Tand meenemen in bekertje met melk of speeksel van het sl.o. Naar de tandarts. Vaak kan een tand weer teruggeplaatst worden.
 
Kneuzing en verstuiking
Situatie: beoordeel kneuzing en verstuiking door te kijken. Wat zie je. Niet zelf aan het letsel komen!
Laat slachtoffer eventueel zelf sok of schoen uitdoen.
slachtoffer heeft eerst alleen pijn
je ziet zwelling (soms na langere tijd)
later (soms) blauwe verkleuring
soms het onvermogen het getroffen lichaamsdeel te gebruiken
Doel van eerste hulp: verminderen van pijn en (verdere) zwelling voorkomen.
Handelen:
Het getroffen lichaamsdeel koelen, met ijs. Wel deze in een doek wikkelen. Minstens 10 minuten, liefst langer.
Daarna kun je de kneuzing ook nog insmeren met arniflorzalf.(EHBO-kit)
Geef rust en steun aan getroffen lichaamsdeel.
Eventueel een drukverband aanleggen. Je moet dan wel weten hoe je dat moet aanleggen!
Het been hoogleggen, arm in een mitella voor steun.

Schaafwonden
Schaafwonden hebben overeenkomsten met brandwonden. Bij beiden is de opperhuid verdwenen.
Op het hockeyveld ontstaan brandwonden vaak door een glijdende val op het kunstgrasveld. Lichte brandwonden als gevolg van een glijdende val zijn te herkennen aan een schaafwond met zwarte randen. Ook door wrijving met bijvoorbeeld kleding kunnen schaafwonden ontstaan.
Schaafwonden moeten goed schoongemaakt worden zodat er geen vuil achterblijft en de wond gaat ontsteken. Als een hockeyer op een met zand ingestrooid kunstgrasveld een schaafwond oploopt spoel dan het zand er heel goed uit. In zand kunnen glasachtige splintertjes zitten die in de wond kunnen blijven zitten. Dan de wond door een arts laten schoonmaken!
Handelen:
Was de wond uit met water en zeep (zo nodig met een borsteltje).
Dep de wond droog met een steriel gaasje of schone doek.
Ontsmet de wond door de wond zelf en de naaste omgeving te deppen met een ontsmettende vloeistof.
Laat de wond drogen aan de lucht om het genezingsproces te bevorderen. Al snel ontstaat er zo een korst op de schaafwond.
Als de wond erg groot/diep is en blijft bloeden of als de wond mogelijk in contact komt met kleding, dek dan de wond af met een steriel gaasje. Leg witte watten op het gaasje om doorsijpelend bloed op te nemen. Dek het geheel daarna af met een zwachtel, zodat het niet meer kan verschuiven. Het is ook mogelijk om een snelverband te gebruiken om de wond af te dekken.
Houd bij een schaafwond altijd rekening met tetanusbesmetting!
(Herhaling) voorkomen!
Behandel (schaafplekken op) een gevoelige huid met vaseline of talkpoeder.

 
4. Geschiedenis van de club. 
 
D.M.H.C., de Dordrechtse Mixed Hockey Club, destijds Sportclub "de Staart” geheten, is ontstaan tijdens een oprichtingsvergadering op zaterdag 5 september 1925 in het gebouw Americain te Dordrecht.

 

Al voor deze oprichting werd er in Dordrecht gehockeyd. Op 14 november 1904 was de Dordrechtsche Hockey en Bandyclub (D.H.B.C.) opgericht door een heel klein groepje Dordtenaren. Een veld kon niet gevonden worden en zo werd met de voetbalclub D.F.C. overeengekomen dat daar op de velden gehockeyd mocht worden. Vanaf dat moment kon er ook aan de competitie van de Nederlandsche Hockey en Bandy Bond (opgericht in 1898) worden deelgenomen, in de laagste (2de) klasse. In 1905 kreeg de D.H.B.C. ’s winters een veld ter beschikking op een weiland aan de straatweg naar Willemsdorp ter hoogte van de Eerste Tol, waar ’s zomers de paarden van de firma van Twist hun domicilie hadden. Er werd toen gespeeld in de kleuren blauw/wit. Het was oorspronkelijk een mannenclubje, doch in 1913-1914 werden er ook enkele dames lid. Mede door de eerste wereldoorlog kon D.H.B.C. zich niet handhaven en werd na 15 jaar opgeheven.

 

Dit was echter niet het einde van het hockey in Dordrecht, want de hockeysport werd ook beoefend bij de Openlucht Spel Club Dordrecht (O.S.C.D.). 


Er werd gespeeld op het terrein van de Dordrechtsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding aan de Oranjelaan – hoek Bankastraat, waar ook allerlei andere buitensporten werden beoefend.
In die tijd werden er vooral mixed wedstrijden gespeeld. In de O.S.C.D. kwam in de loop der jaren het accent steeds meer op hockey te liggen, waardoor de leden van andere sporten zich in deze combinatie achtergesteld voelden. Het conflict liep zo hoog op dat het merendeel van de hockeyafdeling in juni 1925 voor O.S.C.D. bedankte.

 

Een aantal van hen sloeg echter de handen in elkaar en vormde een voorlopig bestuur. Op De Staart kon een veld gehuurd worden, dat in zeer slechte staat verkeerde en door de jonge vereniging zelf in orde gemaakt moest worden. In september 1925 werd de vergadering uitgeschreven, die leidde tot oprichting van de Sportclub "De Staart”, een nietszeggende naam, waaruit niet eens bleek dat het om een hockeyclub ging. De kleuren werden zwart/wit.

Feitelijk kon er op het slechte veld niet "echt” gehockeyd worden en een van de eerste daden van het bestuur was dan ook het op zoek gaan naar een betere speelgelegenheid. 

Deze werd gevonden op een wei aan de Achterweg en werd voor hockey geschikt gemaakt. Op 5 september 1931 kon deze in gebruik worden genomen. De clubkleuren werden groen/wit. In 1935 kon een aangrenzend stuk weiland erbij gehuurd worden en beschikte men met ca. 105 leden dus over 2 velden.

 

Sinds 1938 was er nog een tweede Dordtse hockeyclub, genaamd GOAL. Er kwam, wellicht mede door de tweede wereldoorlog, een fusie tot stand tussen beide verenigingen. Op een vergadering op 6 september 1946 werd de naam veranderd in "Dordrechtsche Mixed Hockey Club”. Sindsdien zijn de clubkleuren groen/wit.

 

26 Jaar werd er aan de Achterweg gespeeld, maar toen er aan de Sportlaan (nabij de A-16) nieuwe sportaccommodatie werd ontwikkeld door de gemeente Dordrecht, werd snel gekozen voor verhuizing  naar een complex met 3 nieuwe grasvelden en een oefenstrook.
Het nieuw gebouwde eigen clubhuis werd op 26 april 1958 door de burgemeester van Dordrecht geopend.

 

 Als gevolg van de geplande bouw van de Drechtstedentunnel, begin jaren ’70, moest nogmaals verhuisd worden en streek de club neer op het Sportpark Schenkeldijk. Daar werd in eigen beheer een indrukwekkend clubhuis gebouwd, dat op 4 augustus 1974 werd geopend door de wethouder van Sport van de gemeente Dordrecht.


In 1972 werd de naam van de vereniging, omdat er door een aantal leden ook de cricket-, volleybal- en tennissport onder de D.M.H.C.-vlag werden beoefend, gewijzigd in (sportvereniging) S.V. Dordrecht.

In de loop van de jaren kwam het accent echter weer geheel op hockey te liggen. In 1999 werd de naam daarom weer gewijzigd in "Dordrechtse Mixed Hockey Club” ofwel "D.M.H.C.”.

 

Op het sportcomplex Schenkeldijk had de vereniging op enig moment wel 6 grasvelden ter beschikking. Omdat een zichzelf respecterende hockeyvereniging in de jaren ’80 over tenminste één kunstgrasveld diende te beschikken, werden hiertoe meerdere initiatieven ondernomen. Uiteindelijk resulteerden die in de opening, op 26 september 1987 door de wethouder van Sport, van het eerste zandingestrooide kunstgrasveld. 

                 




                                                                                            

 



In 2001 wordt het 2e kunstgrasveld zonder festiviteiten in gebruik genomen.
In 2007 wordt het 3e kunstgrasveld geopend door de burgemeester van Dordrecht.

 

In 2007 kreeg het clubhuis, met name de keuken en de toiletten, een grote opknapbeurt en werd het terras aanzienlijk vergroot, gebruikmakend van de vrijgekomen grond van het 3e kunstgrasveld.

 

Naast veldhockey en zaalhockey wordt er sinds 2002 onder de naam DMHC ook rolstoelhockey beoefend. Er worden er stappen gezet om het knotshockey binnen de club te introduceren

 
 
Hoofdsponsor
Subsponsoren

Overige sponsoren