Dordrechtse Mixed Hockey Club
DMHC app volg ons op: 
Je bent hier: HomeABC van DMHC
Contact met CT&I

Gedragscode DMHC

DMHC Clubcard en App


Recente verslagen
Nog geen verslagen


Binnenkort bij DMHC
Laatste tweets Twitter
Informatie over Dordrechtse Mixed Hockey Club
ABC DMHC 
Heb je een vraag waar je niet uitkomt? Stuur dan een mail naar [email protected]

Aanmelden lidmaatschap
Via de website http://dmhc.nl onder het menu-onderdeel Over DMHC -> Lidmaatschap

Aansprakelijkheid
Het Bestuur van en/of DMHC is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Aanvoerder
De aanvoerder van een ouder DMHC team is het aanspreekpunt voor zijn teamleden, de scheidsrechters, commissies en andere leden van  DMHC en gastheer voor het team waar tegen een thuiswedstrijd zal worden gespeeld.

Tot zijn/haar taken behoort tevens het invullen van de wedstrijdformulieren. Bij boetes door de KNHB opgelegd voor het niet juist invullen van de wedstrijdformulieren zullen deze boetes worden doorberekend aan het betreffende elftal via de aanvoerder.

Aanvoerders zien erop toe dat het team voor een wedstrijd juist is samengesteld (zie invallers) en dat zijn teamleden de juiste kleding dragen (zie tenue). Aanvoerders geven ook de afgelastingen door aan zijn teamleden.

Accommodatie locatie
Adres DMHC: Sportpark Schenkeldijk aan de Schenkeldijk 1, Postbus 9014, 3301 AA DORDRECHT. Telefoon clubhuis: 078-6172476

Adreswijziging
Adreswijzigingen dienen doorgegeven te worden aan de secretaris van  DMHC. 

Afgelastingen
Wedstrijden: alléén de wedstrijdsecretaris is bevoegd wedstrijden af te gelasten, hetzij in verband met het bezoekende team, dat bijvoorbeeld plotseling niet kan spelen of als gevolg van weersomstandigheden en onbespeelbaarheid van de velden. De wedstrijdsecretaris stelt de aanvoerders van een afgelasting op de hoogte. Bij aanvang van de wedstrijd zijn alleen de scheidsrechters bevoegd de wedstrijd af te gelasten. 
Trainingen: Alléén trainers gelasten trainingen af en stellen hiervan de aanvoerder/coach van een  DMHC team op de hoogte.

Alcohol
Het is verboden aan personen jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te verkopen en te verstrekken. Bij twijfel over de leeftijd zal om legitimatie worden gevraagd.  

App DMHC
Naast de website heeft DMHC ook een eigen App. Deze is gratis beschikbaar voor alle besturingssystemen in de bekende App-stores. Zie ook de website, boven rechts. In deze App kunt u, na inloggen, alles terugvinden dat ook op de website aanwezig is.

Ballen
Bij aanvang van het seizoen zal elk team van  DMHC de beschikking krijgen over trainingsballen. Het team is er voor verantwoordelijk dat zij deze ballen niet kwijtraken.

Bardienst
Zie voor meer informatie de website dmhc.nl -> menu-onderdeel Overzicht -> Bardienst/barreglement. 

Samenvatting:
Ieder seniorlid is verplicht bardiensten te draaien. Van ouders van jeugdleden wordt ook verwacht dat zij bij toerbeurt bardienst draaien; zij worden tijdig geïnformeerd (via de website van  DMHC) wanneer zij verwacht worden voor de bardienst. De bar is in het weekend geopend van 9.30 uur tot een half uur na het einde van de laatste wedstrijd.

Alleen personen die bardienst hebben, mogen zich achter de bar of in de keuken bevinden. Voor kinderen is het verboden om zich achter de bar op te houden, dit geldt ook als zij onder begeleiding zijn. De taakomschrijving voor de bardienst is te vinden in een map achter de bar. De verantwoordelijkheid voor de indeling van een bardienst ligt bij de barcommissaris in overleg met de wedstrijdsecretaris.

Wat verder van belang is: afzeggen van een bardienst is niet mogelijk, vervanging moet zelf geregeld worden. De bardienst rekent alles en correct af. Niets is gratis en ook kan er niet op rekening worden gekocht. Alle consumpties dienen vooraf te worden betaald aan de bardienst. De bardienst laat aan het einde van de avond of de dag de bar schoon achter en de ijskastjes gevuld. Het bereiden, koken en nuttigen van maaltijden (ook soep) is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de barcommissaris.

Beginnen met hockeyen
Beginnende hockeyspelers of hockeyspeelsters die alleen nog maar trainen, hebben het volgende nodig:
  • Gemakkelijk zittende (sport)kleding.
  • Sportschoenen (het liefst kunstgrasschoenen, maar let op: GEEN schoenen met grote of stalen noppen).
  • Scheenbeschermers.
  • Gebitsbeschermer (een zogenoemd 'bitje', verkrijgbaar bij een betere sportzaak of aan te meten bij de tandarts).
  • Hockeystick (bij kennismaking met onze club kan een stick worden geleend).
Wanneer je wedstrijden gaat spelen, heb je behalve het bovenstaande ook een clubtenue nodig:

  • Zwarte korte broek (jongens) of een zwart rokje (meisjes).
  • Witte sokken met een wit boord, mét DMHC-logo.
  • DMHC-shirt.
Er mag alleen worden gespeeld in het officiële clubtenue. Deze kleding is te koop bij Voorwinden in ‘s-Gravendeel.

Net als bij andere sporten is het ook bij het hockeyen niet toegestaan sieraden te dragen. Dit voorkomt een groot aantal blessures.

Clubtenue
Het clubtenue van DMHC bestaat uit een groen/wit shirt, zwarte broek of rok en witte kousen; alle artikelen zijn voorzien van het clublogo en op het shirt staat 'DMHC' op de borst. Bij wedstrijden mag alleen de officiële clubkleding, duidelijk herkenbaar aan het DMHC-logo, worden gedragen. Bij uitwedstrijden waarbij de tegenstander ook een (overwegend) groen/wit shirt heeft, speelt DMHC in een zwart shirt met clublogo. Het clubtenue is alleen verkrijgbaar bij Voorwinden in o.a. ‘s-Gravendeel.

Coach jeugdteams  DMHC
De coach van een jeugdteam is het aanspreekpunt voor zijn teamleden, de scheidsrechters, commissies en andere leden van  DMHC en gastheer voor het team waar tegen een thuiswedstrijd zal worden gespeeld.

Tot zijn/haar taken behoort tevens het invullen van de wedstrijdformulieren.
Coaches zien erop toe dat het team voor een wedstrijd juist is samengesteld (zie invallers) en dat teamleden de juiste kleding dragen (zie tenue). Zij geven ook de afgelastingen door aan de teamleden.

Coachlijsten
De coaches van de verschillende teams zijn te vinden op de teampagina’s op de website van  DMHC. 

Contributies
De  lidmaatschapscontributie van  DMHC is  inclusief de verplichte lidmaatschap afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en inclusief verzekeringen, zoals aanvullende sportongevallen- en W.A verzekering. Peildatum voor de leeftijden voor vaststelling van de hoogte van de contributie is 1 oktober van het lopende seizoen.
XXX

Declaraties
Kostendeclaraties kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de penningmeester na voorafgaande opgave van de te maken kosten en goedkeuring / toestemming van het bestuur voor het maken van deze kosten. Rekeningen en bewijsmiddelen dienen te worden aangehecht aan het Kostendeclaratieformulier. Kostendeclaratieformulieren zijn te verkrijgen bij de penningmeester.

EHBO koffer
De EHBO koffer vindt u achter de bar in de kast. Mochten er benodigdheden ontbreken of is aanvulling noodzakelijk dan dient u contact op te nemen met het bestuur.

Gedrag
Bij fysiek en/of verbaal geweld voor, tijdens of na een hockeywedstrijd, door een speler of speelster van een  DMHC team dient de aanvoerder, begeleider of coach van het team deze speler of speelster direct ter verantwoording te roepen en zo nodig corrigerende maatregelen te nemen.

Gele of Rode Kaart ontvangen. Wat dan?:
Indien u tijdens de wedstrijd een gele- of rode kaart ontvangt van de scheidsrechter, zal deze worden vermeld op het Digitale wedstrijdformulier. Bij een rode kaart MOET u een aanvullende verklaring afleggen die door DMHC zal worden ingezonden aan de Tuchtcommissie van de KNHB. In alle gevallen levert dit een administratieve sanctie op. Deze bedraagt bij Junioren 7,50 euro en bij Senioren 12,50 euro. Deze wordt door de KNHB automatisch geïnd bij DMHC. DMHC heeft in het Huishoudelijk Reglement opgenomen dat deze administratieve sancties of boetes worden doorberekend.

Gedragscode
De gedragscode is er voor iedereen die betrokken en/of lid is van DMHC.
Hij gaat onder andere in op verantwoordelijkheden en normen en waarden.
XXX

Gevonden voorwerpen 
Gevonden kleding vindt u terug in de gang naast de vergaderkamers en kleedkamers.

Honden
Op het DMHC terrein dienen honden aangelijnd te zijn. Het bevinden van honden achter de bar of in de keuken is verboden. Boetes opgelegd door de overheid zullen op de betreffende baas worden verhaald, tevens de schade die DMHC zal lijden door opgelegde maatregelen van de overheid naar aanleiding van de overtreding als ook overige schade door de hond aangebracht.

Huishoudelijk Reglement
Hiermee wordt het huishoudelijk reglement bedoeld zoals dit op 26 juni 2013 in werking is getreden. Voor een volledige versie van het huishoudelijk reglement wordt verwezen naar de website. XXX

IJs
IJs voor het behandelen van blessures vindt u in het vrieskastje achter/onder de bar.

Invallers
Wanneer een  DMHC team onvoldoende spelers/speelsters heeft voor een wedstrijd, kan een aanvoerder /coach van het betreffende team bij een lager team spelers vragen om mee te spelen. Doe dit alleen na overleg met uw collega aanvoerder / coach van het team waarvan u spelers / speelsters vraagt zodat deze hiervan op de hoogte is. Het speelschema is door de bond zo opgezet dat er tijdens vakanties niet zal worden gespeeld. Inhaalwedstrijden kunnen wel in de vakantie vallen. Eventuele inhaalwedstrijden kunnen in overleg met de wedstrijdsecretaris eerder worden ingehaald. Een wedstrijd afzeggen doordat er te weinig spelers zijn is niet mogelijk.

Jongste Jeugd
De F-jes en de E-tjes.

Kaarten
Een groene kaart, gekregen van een scheidsrechter tijdens de wedstrijd, geldt slechts als waarschuwing. Bij een gele kaart wordt de speler, als het een verbale overtreding betreft, door de scheidsrechter vijf minuten van het veld verwijderd. Bij een fysieke overtreding tien minuten. Indien een speler gedurende een wedstrijd twee gele kaarten oploopt, gelden deze als één rode kaart en wordt de speler door de scheidsrechter direct heen gezonden.

De speler zal door de club de eerst volgende wedstrijd, voor welk elftal van de club dan ook, automatisch worden geschorst. De coach of de aanvoerder, dient hiervoor zorg te dragen. Bij het niet naleven van de straf zal de straf worden verdubbeld. De KNHB kan straffen verhogen en/of een boete aan de speler opleggen. De KNHB berekent in ieder geval administratiekosten die voor rekening van de betreffende speler zijn.

Keepersuitrusting
Aan het begin van elk seizoen krijgt elk team de beschikking over een volledige keeperuitrusting. Deze bestaat uit legguards, klompen, bodyprotector, handschoenen en helm evenals een keepersbroek.

Klachten
Vragen of opmerkingen? Soms gaat er bij DMHC wel eens iets fout. Logisch, want het blijft vrijwilligerswerk en vooral: mensenwerk. Een relatief klein aantal leden doet hun uiterste best het hockeyen voor alle leden zo prettig mogelijk te maken. Niet iedereen beseft dat en klaagt en moppert als ergens eens een steekje valt. Maar daarmee voorkomt de klager niet dat de fout zich herhaalt. En dat zou toch beter zijn. Dus melden bij het secretariaat. 

KNHB
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB): postbus 2654, 3430 GB Nieuwegein, 030-7513400

Ledenadministratie en opgave/beëindiging lidmaatschap
Voor het doorgeven van aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen zie website van  DMHC. Aanmeldingen moeten per formulier en opzeggingen lidmaatschap (vóór het einde van het lopende seizoen, uiterlijk vier weken voor 1 juli conform de Statuten van  DMHC)  moeten per brief schriftelijk te worden gedaan, voorzien van reden en handtekening. Het adres daarvoor is: Ledenadministratie DMHC:  Postbus 9014, 3301 AA DORDRECHT. De te volgen procedures zijn tevens te lezen op de website van  DMHC. Opzeggingen per e-mail zijn niet rechtsgeldig

Lidmaatschap
Elk jaar op 1 juli worden alle lidmaatschappen stilzwijgend en automatisch verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient conform de Statuten van  DMHC uiterlijk vier weken voor 1 juli schriftelijk plaats te vinden, in een ondertekende brief, die moet worden gestuurd naar: Ledenadministratie DMHC:  Postbus 9014, 3301 AA DORDRECHT. Opzeggingen per e-mail zijn niet rechtsgeldig. Als het lidmaatschap niet vier weken vóór 1 juli schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet en wordt de contributie voor het volgende seizoen in rekening gebracht. Andere momenten van opzeggen of wijziging van het lidmaatschapvorm is niet mogelijk.

Materiaalcommissaris
Zie ook website van  DMHC
De Materiaalcommissaris stelt de keeperuitrusting beschikbaar. Hij/zij ziet erop toe dat alle keepers veilig zijn uitgerust. Bij problemen voortkomend uit slijtage van keepermateriaal dient de keeper dat direct te melden. Verlies van (een gedeelte van) het keepermateriaal is voor rekening van het team.

Oefenwedstrijd organiseren
Coaches, managers en begeleiders kunnen via de DMHC app heel eenvoudig een oefenwedstrijd plaatsen, een oefenwedstrijd zoeken, maar ook op zoek gaan naar een specifieke tegenstander voor een oefenpotje.

DMHC heeft voor de optie gekozen waarbij via de app rechtstreeks contact tussen coaches/begeleiding van andere clubs mogelijk wordt gemaakt, ook omdat dit onder clubs en coaches de meest gewenste optie is. Uiteraard moet dat dan ook gelden voor de club waarmee je een oefenwedstrijd wilt regelen. Een club geeft zelf aan of zij mee wil doen en of contacten rechtstreeks naar de coach/begeleider gaan of dat dit via het wedstrijdsecretariaat verloopt.

Er worden nooit gegevens van DMHC vrijgegeven aan andere clubs of personen. Alleen indien je als coach/begeleider een verzoek verstuurt, dan zullen de eigen gegevens worden meegestuurd. Dit is de optie die de coach/begeleider zelf kiest. 

Bij DMHC heeft het wedstrijdsecretariaat alleen inzicht in de contactverzoeken die er binnenkomen en uit gaan, teambegeleiders kunnen zoals aangegeven rechtstreeks contact leggen. Het vastleggen van de velden gaat echter nog steeds via het wedstrijdsecretariaat van DMHC. Dus als je een oefenwedstrijd thuis wilt spelen zul je altijd tijdig contact op moeten nemen met het wedstrijdsecretariaat, minimaal 2 weken van tevoren. Ook dient zelf voor barbezetting & scheidsrechters gezorgd te worden (evt kan de tegenstander om een scheidsrechter gevraagd worden).

De oefenwedstrijden zijn alleen voor coaches/begeleiding in de app toegankelijk via Meer - Oefenwedstrijden. Een instructiefilmpje is hier te vinden.

Ongevallenverzekering (aanvullend)
Deze, op de wettelijk verplichte ziektekosten verzekering aanvullende verzekering (via KNHB), dekt alleen letsel opgelopen tijdens het beoefenen van de hockeysport, die niet vergoed wordt door de wettelijk verplichte ziektekostenverzekering. Aanmeldformulieren kunnen bij de penningmeester worden opgevraagd. De afwikkeling zal zonder tussenkomst van de club geschieden.

Penningmeester
Zie website van  DMHC

Redactie
Kopij voor plaatsing op de DMHC website kunt u mailen naar [email protected]
Zie ook website van  DMHC

Rijouders
Voor het vervoer van jeugdspelers/speelsters naar uitwedstrijden wordt er gebruik gemaakt van rijouders. De coach of teammanager van het jeugdteam is verantwoordelijk voor de coördinatie.

Rode kaart
Bij een rode kaart wordt de speler/speelster door de club de eerstvolgende wedstrijd, voor welk elftal van de club dan ook, automatisch geschorst. De coach, indien geen coach, dan de aanvoeder, dient erop toe te zien dat de betreffende speler/speelster niet mee speelt. Bij het niet naleven van de straf zal de straf worden verdubbeld. De KNHB kan straffen verhogen en/of een boete aan de speler opleggen. De KNHB berekent in ieder geval administratiekosten die voor rekening van de betreffende speler zijn. Bij een rode kaart moet de betrokken speler altijd dezelfde dag contact opnemen met de bestuursverantwoordelijk arbitrage in verband met het afleggen van een verklaring.

Roken
Het clubhuis is volledig rookvrij. Roken in de kantine, achter de bar en in de keuken is niet toegestaan.

Scheidsrechtercommissie
De scheidsrechtercommissaris maakt samen met de wedstrijdsecretaris een indeling van de scheidsrechters voor de te fluiten wedstrijden. Afzeggen kan niet, ruilen wel. Voor verdere informatie zie website van  DMHC.

Secretaris
Zie website van  DMHC

Seniorenhockey
Voor alle vragen met betrekking tot seniorenleden, (bijvoorbeeld over teamindelingen). Zie website van  DMHC

Speeltijden
Op internet zijn op de KNHB website, www.knhb.nl, de wedstrijdtijden te zien. Via competitie => standenmotor komt u op de goede pagina. De tijden staan uiterlijk maandag 19.00 uur op het internet. Op dinsdagochtend zullen deze ook te zien zijn op de website van  DMHC: www.DMHC.nl.

Het speelschema van DMHC is zo ingewikkeld dat het (bijna) niet mogelijk is om rekening te houden met voorkeurtijden. Met goede argumenten kunt u een verzoek ruim vooraf indienen. Maar de kans dat dit zal worden ingewilligd is klein.

Spelregels
De spelregels zijn verschillend voor veldhockey en zaalhockey. Voor de meest actuele reglementen verwijzen we naar de site van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
Klik hier voor Veldhockey.
Klik hier voor Zaalhockey.

Sponsoring
Reclame op wedstrijdkleding is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur. De mogelijkheden en voorwaarden voor reclame/sponsoring op het wedstrijdtenue zijn bij de sponsorcommissie beschikbaar. Tevens zijn er  nog vele andere mogelijkheden zoals reclameborden langs het veld, advertenties in het clubblad en op de  DMHC website. Deze mogelijkheden en voorwaarden zijn eveneens bekend bij de sponsorcommissie.
XXX

Tenue
Zwarte korte broek (jongens) of een zwart rokje (meisjes).
Witte sokken.
DMHC shirt.
Deze kleding is te koop bij: Voorwinden in ‘s-Gravendeel

Toernooireglement
In het toernooireglement zijn de regels opgenomen omtrent het inschrijven voor toernooien XXX.

Trainer
De trainer is verantwoordelijk voor het verzorgen van trainingen van de diverse  DMHC teams met als doel het algemene hockeypeil te verbeteren. De trainer is verantwoordelijk voor het onder alle omstandigheden veilig verloop van de training. De verantwoordelijkheid voor het na de training verzamelen van de ballen ligt bij het team. De trainer ziet erop toe dat het materiaal na de training door de teamleden wordt opgeruimd.

Trainingen
Deze worden gegeven volgens het trainingsschema dat wordt gepubliceerd op de website van  DMHC.

Trimhockey
Elke maandagavond wordt er trimhockey gespeeld door enthousiaste volwassenen. Trimhockeyers trainen en spelen af en toe een wedstrijd tegen trimhockeyers van een andere hockeyclub.

Vandalisme
Iedere schade zal op de daders worden verhaald. Er zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan.

Velden
DMHC beschikt over 2 zand-ingestrooide kunstgrasvelden en 2 semi-watervelden.

Veldverlichting
Ga spaarzaam met het licht om, de kosten zijn schrikbarend hoog. Na het (per abuis) doven van het licht kan dit pas na ongeveer 15 minuten weer ontstoken worden. De schakelaar vindt u in de meterkast in het clubhuis. Wordt er ’s avonds geen gebruik gemaakt van een veld dan dient de veldverlichting uitgeschakeld te worden.

Voorzitter
Zie website van  DMHC

Website
www.DMHC.nl

Wedstrijdsecretariaat
De wedstrijdsecretaris stelt in overleg met collega’s van andere verenigingen het wedstrijdprogramma vast. Zie website van  DMHC

Zaalhockey
In de maanden december tot en met medio februari wordt er door de A-, B-, C-, D en E-jeugd en enkele senioren teams zaalhockey gespeeld. Zaalhockey is een volledige competitie van in totaal 6 wedstrijdblokken. Het wordt gespeeld in een sporthal. De trainingen vinden plaats in de zaal. Voor zaalhockey heeft u indoor sportschoenen en een zaalhockeystick nodig. Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 
Bij wie moet ik zijn voor: (5) 
Handig om te weten: (4) 
Info voor coaches/teambegeleiders: (11) 
Info voor leden: (5) 
Info voor ouders: (3) 

 

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]Info voor leden: 
1. Wat is het officiële clubtenue en hoe kom ik daar aan? 
 
Het officiële clubtenue van DMHC bestaat uit een groen-wit shirt, zwarte broek of rok en groen-witte kousen. Bij wedstrijden mag alleen deze officiële clubkleding worden gedragen.
 
Indien bij uitwedstrijden de tegenstander een shirt draagt met dezelfde kleuren (dat is onder meer het geval bij hockeyclubs Rotterdam, Alphen, Cartouche en Rapid), dan is het de gewoonte dat DMHC als bezoekend team met aangepaste kleuren speelt; bij ons is dat een zwart shirt en zwarte kousen (beide met clublogo). In het wedstrijdschema wordt altijd aangegeven of dit van toepassing is voor een wedstrijd.

Het volledige clubtenue is alleen verkrijgbaar bij Voorwinden. Je kunt bij Voorwinden ook online bestellen (Clubshop).

 
2. Ik wil foto's/nieuws/een wedstrijdverslag op de website plaatsen: Hoe doe ik dat? 
 
Foto's
Foto's van het team kunnen aangeleverd worden bij de fotografenpoule van DMHC:
[email protected]. Kies hiervoor alleen de beste foto's uit met een maximum van 20 stuks. Dan worden deze toegevoegd aan het fotoalbum op de DMHC website.

Foto's kunnen ook na inloggen op de eigen teampagina worden toegevoegd maar zijn dan alleen zichtbaar voor teamleden.

Nieuws
Heb je nieuws voor de website dan kan je die aanleveren bij de redactie van de communicatiecommissie van DMHC: [email protected]

Dit nieuwsbericht zal vervolgens door een van de webredacteuren geplaatst worden op de homepage van de website, de DMHC app en Twitter.
 
Wedstrijdverslag
Wedstrijdverslagen kunnen na inloggen bij de betreffende wedstrijd worden toegevoegd.

Nieuwe verslagen worden via de homepage getoond in de lijst 'Recente verslagen'.
 
3. Wat kan ik vinden op de website? 
 
De website ( www.dmhc.nl ) is het openbare gedeelte, toegankelijk voor leden en niet-leden. Hier vind je snel en makkelijk informatie over onze vereniging zoals organisatie, teams, wedstrijd- en trainingsschema, sponsoring, de Club van 100, foto albums, lidmaatschap en vacatures. Je treft hier geen privégegevens aan of informatie die enkel geschikt is voor leden. De website kan worden gezien als het centrale communicatiekanaal van de vereniging met haar leden. De nieuwsitems houden iedereen op de hoogte van de meest actuele zaken. Leden dienen dus regelmatig de website te bezoeken.
 
Vanuit de website hebben leden tevens toegang tot:
 
4. Wat vind ik bij de persoonlijke inlog van de website en de app? 
 
Het persoonlijke deel van de website en de DMHC app zijn alleen toegankelijk voor leden, trainers, coaches, begeleiders en commissieleden. Mensen die niet betrokken zijn bij DMHC, zullen geen toegang krijgen tot de afgeschermde informatie binnen de website en de app. 

Je persoonlijke inlog is bedoeld voor alles wat met je eigen team(s) te maken heeft, inclusief de begeleiding daarvan. Het is de plek voor al je persoonlijke gegevens en ook voor de coaches, begeleiders en managers.

Meer informatie en een handleiding zijn hier te vinden.
 
5. Sanctiebeleid DMHC per 1 maart 2010  
 
Hieronder staat beschreven welk sanctiebeleid DMHC toepast bij:
 
1. Rode kaart - Jeugdlid
2. Niet op komen dagen fluitdienst –Jeugdlid
3. Rode kaart – Seniorlid
4. Niet op komen dagen fluitdienst –Seniorlid
 
0. Tuchtcommissie
 In elk voorkomend geval waarbij (technische/lijn)coördinatoren, de arbitragecommissie en/of het bestuur van DMHC van mening is/zijn dat een ‘strafzaak' door een onafhankelijke commissie moet worden geanalyseerd en beoordeeld zal een beroep worden gedaan op de Tuchtcommissie van DMHC en de zaak hier worden neergelegd. Dit geldt in alle onderstaande beschreven procedures.
 
1. Rode Kaart Jeugdlid
Wedstrijdsecretaris meldt rode kaart bij TCJ en Coördinator Categorie betreffende speler;
Coördinator meldt speler dat hij/zij een brief moet schrijven met uiteenzetting hetgeen voorgevallen is en stuurt deze voor de eerstvolgende maandagavond naar de coördinator terug. Daarnaast wordt dezelfde vraag aan de coach voorgelegd. Dit is ter info om een goed beeld te krijgen;
Coördinator zit er achteraan dat de brieven op tijd binnen zijn en stuurt de brief (brieven) naar wedstrijdsecretaris;
Wedstrijdsecretaris stuurt Meldingsformulier en brief (brieven) naar de KNHB tuchtcommissie. Dit alles kan digitaal (via de mail);
De lijncoördinator meldt speler en coach dat hij/zij de eerstkomende thuiswedstrijd is geschorst;
Tevens vermelden op de site. Hiertoe een aparte pagina - Tuchtzaken – aanmaken;
De lijncoördinator informeert bestuurslid jeugdzaken en arbitragecommissie;
Het wordt neergelegd bij bestuurslid jeugdzaken en voorz. arbitragecommissie;
Bovengenoemde partijen hebben een gesprek, afhankelijk van de inhoud van de brief. Het kan meestal dus worden afgedaan met een mondelinge mededeling aan de speler van de bijbehorende sanctie(s). De schorsing van 1 wedstrijd is altijd, niet kijkend naar terecht of onterecht. Een eventuele andere extra straf zoals bv een corveedienst wordt in het gesprek bekeken en medegedeeld. Opgelegde sancties worden vermeld op de site;
Bestuurslid informeert penningmeester en/of secretaris;
Bestuurslid Jeugdzaken of secretaris stuurt een (standaard)brief naar de ouder(s)/verzorgende van het jeugdlid;
Coördinator geeft desbetreffende straffen door aan coach en speler/ouder;
De lijncoördinator informeert de wedstrijdsecretaris of de wedstrijdschorsing heeft plaatsgevonden en de wedstrijdsecretaris stuurt na de schorsing het formulier in dat de schorsing heeft plaatsgevonden
De straf opgelegd door de hockeybond wordt ook aan de speler gemeld door de Hockeybond. De TCJ en de coördinator zien er op toe dat als de straf meer is dan al door de club is opgelegd deze wordt uitgevoerd. Ook deze sancties vermelden op de site.
De kosten van de rode kaart verschuldigd aan de hockeybond, komt voor rekening van de jeugdspeler;
 
NB: de eventuele kosten voor een gele kaart worden ook betaald door de betreffende speler!
 
NB: de TCJ verzamelt/beheert alle relevante documenten t.b.v. dossiervorming.
 
2. Niet op komen dagen fluitdienst - Jeugdlid
Opmerking:Als een jeugdspeler zijn/haar dienst geruild heeft, blijft hij/zij verantwoordelijk voor de fluitbeurt waarvoor hij/zij is aangewezen en dus ook voor diegene die voor hem/haar fluit. Mits het ruilen tijdig en goed gecommuniceerd is naar verantwoordelijke voor de fluitdiensten op de zaterdag kan deze verantwoordelijkheid worden overgedragen naar de vervangend fluitist. Hiertoe dient ten allen tijde te worden gecommuniceerd met de indelers van de arbitragecommissie (dus meedelen aan de arbitragecommissie wie als vervanger is gevonden. In geval van akkoord van arbitragecommissie wordt verantwoordelijkheid overgedragen. Dus niet de fluitbeurt "teruggeven”!!);
De verantwoordelijke voor de fluitdiensten op de zaterdag meldt het niet op komen dagen van een fluitist aan de arbitragecommissie;
De arbitrage commissie meldt dit aan de lijncoördinator;
De speler wordt twee extra fluitdiensten opgesteld door de verantwoordelijke van het opstellen van de scheidsrechters op zaterdag (met vermelding van het hoe en waarom op de site);
Dit wordt schriftelijk medegedeeld door de arbitragecommissie middels een (standaard) brief waarin de gang van zaken rond fluitdiensten wordt uitgelegd, tevens verwijzing naar de site waar dit (ook) staat uitgelegd;
Als de jeugd speler niet komt opdagen voor de extra fluitdienst en dit hem/haar wel goed en duidelijk is medegedeeld dan meldt de verantwoordelijke voor de fluitdiensten op de zaterdag dit bij de arbitragecommissie die dit op haar beurt meldt bij de lijncoördinator;
De lijncoördinator informeert bestuurslid jeugdzaken en de arbitragecommissie;
Er wordt een gesprek aangegaan (door bovengenoemde partijen) en er wordt overgegaan tot een passende maatregel. In ieder geval schorsing van een thuiswedstrijd. Opgelegde sancties vermelden op de site.
Bestuurslid informeert penningmeester en/of secretaris;
De passende maatregel wordt met een (standaard)brief naar de lijncoördinator gestuurd die dit vervolgens uitzet bij coach en speler/ouder;
Bij het niet nakomen van de opgelegde straf wordt de zaak naar het dagelijks bestuur van de vereniging gestuurd die vervolgens verdere stappen zal nemen. Tevoren via site ( beleid) aangeven welke sancties dit (kunnen) zijn;

   
3. Rode Kaart Seniorlid (en/of speler uitkomende in de zondag competitie)
Wedstrijdsecretaris meldt rode kaart bij TC Senioren en/of lijn Coördinator Categorie betreffende speler.(als er binnen de seniorenlijn gewerkt gaat worden met lijncoördinatoren dan vervalt TC Senioren)
Coördinator meldt speler dat hij/zij een brief moet schrijven met uiteenzetting hetgeen voorgevallen is en stuurt deze voor de eerstvolgende maandagavond naar de coördinator terug. Daarnaast wordt dezelfde vraag aan de coach (indien aanwezig) en anders de captain voorgelegd. Dit is meer ter info van ons om een goed beeld te krijgen;
Coördinator zit er achteraan dat de brieven op tijd binnen zijn en stuurt de brief (brieven) naar de TC Senioren (via mail);
Wedstrijdsecretaris stuurt Meldingsformulier en brief (brieven) naar de KNHB tuchtcommissie. Dit alles kan digitaal (via de mail);
De lijncoördinator meldt speler en coach dat hij/zij de eerstkomende thuiswedstrijd is geschorst;
De lijncoördinator informeert bestuurslid Seniorenhockey en arbitragecommissie;
Tevens vermelden op de site. Hiertoe een aparte pagina - Tuchtzaken – aanmaken;
Er wordt in ieder geval afgesproken dat een gesprek met de speler plaatsvindt, door bovengenoemde partijen. De schorsing van één wedstrijd is er altijd waarbij niet gekeken wordt naar terecht of onterecht. Een eventuele andere extra straf wordt in het gesprek bekeken en medegedeeld.
Bestuurslid informeert penningmeester en/of secretaris;
Coördinator geeft desbetreffende straffen door aan coach en speler;
De lijncoördinator informeert de wedstrijdsecretaris op het moment dat de schorsing heeft plaatsgevonden en de wedstrijdsecretaris stuurt na de geschorste wedstrijd het formulier in dat de schorsing heeft plaatsgevonden;
De straf opgelegd door de hockeybond wordt ook aan de speler gemeld door de Hockeybond, de coördinator en of bestuurslid Seniorenhockey zien er op toe dat als de straf meer is dan al door de club is opgelegd deze wordt uitgevoerd. Ook deze sancties vermelden op de site;
De kosten aan de rode kaart verschuldigd aan de hockeybond, komt voor rekening van de speler;
Bij het niet nakomen van de opgelegde straf wordt de zaak naar het dagelijks bestuur van de vereniging gestuurd die vervolgens verdere stappen zal nemen;
NB: Ook de evt. kosten van een gele kaart worden doorberekend aan de speler!
 
NB: de Secretaris verzamelt/beheert alle relevante documenten t.b.v. dossiervorming.
 
 
4. Niet op komen dagen fluitdienst – Seniorlid (en/of speler uitkomende in de zondag competitie)
Opmerking: Als een speler/team zijn dienst geruild heeft blijft hij zij verantwoordelijk voor degene die voor hem/haar fluit. Mits dit tijdig en goed gecommuniceerd is naar verantwoordelijke voor de fluitdiensten zaterdag en/of zondag.
De verantwoordelijke voor de fluitdiensten op de zaterdag/zondag meldt het niet op komen dagen van een fluitist aan de arbitragecommissie;
De arbitragecommissie meldt dit aan de senior(lijn)coördinator;
De speler/team wordt één keer extra opgesteld voor fluitdienst op de zaterdag/zondag;
Dit wordt schriftelijk medegedeeld door de arbitragecommissie middels een (standaard) brief waarin de gang van zaken rond fluitdiensten wordt uitgelegd, tevens verwijzing naar de site waar dit (ook) staat uitgelegd;
Als de speler/team niet komt opdagen voor de extra fluitdienst en dit hem/haar wel goed en duidelijk is medegedeeld dan meldt de verantwoordelijke voor de fluitdiensten op de zaterdag dit bij de arbitragecommissie die dit op haar beurt meldt bij de lijncoördinator senioren;
De lijncoördinator informeert bestuurslid Seniorhockey en vz. Arbitragecommissie;
Er wordt een gesprek aangegaan(door bovengenoemde partijen) en er wordt overgegaan tot een passende maatregel. In ieder geval schorsing van een thuiswedstrijd. Opgelegde sancties vermelden op de site.
Bestuurslid informeert penningmeester en/of secretaris;
De passende maatregel wordt door bestuurslid of secretaris middels een standaardbrief/e-mail aan het seniorlid of speler van de zondag medegedeeld met een kennisgeving aan coach en/of captain.
Bij het niet nakomen van de opgelegde straf wordt de zaak naar het dagelijks bestuur van de vereniging gestuurd die vervolgens verdere stappen zal nemen. Tevoren via site ( beleid) aangeven welke sancties dit (kunnen) zijn;
 

Het Bestuur van DMHC

Maart 2010

 
 
Hoofdsponsor
Subsponsoren

Overige sponsoren