Dordrechtse Mixed Hockey Club
DMHC app volg ons op: 
Je bent hier: HomeABC van DMHC
Contact met CT&I

Gedragscode DMHC

DMHC Clubcard en App


Recente verslagen
Nog geen verslagen


Binnenkort bij DMHC
Laatste tweets Twitter
Informatie over Dordrechtse Mixed Hockey Club
ABC DMHC 
Heb je een vraag waar je niet uitkomt? Stuur dan een mail naar [email protected]

Aanmelden lidmaatschap
Via de website http://dmhc.nl onder het menu-onderdeel Over DMHC -> Lidmaatschap

Aansprakelijkheid
Het Bestuur van en/of DMHC is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Aanvoerder
De aanvoerder van een ouder DMHC team is het aanspreekpunt voor zijn teamleden, de scheidsrechters, commissies en andere leden van  DMHC en gastheer voor het team waar tegen een thuiswedstrijd zal worden gespeeld.

Tot zijn/haar taken behoort tevens het invullen van de wedstrijdformulieren. Bij boetes door de KNHB opgelegd voor het niet juist invullen van de wedstrijdformulieren zullen deze boetes worden doorberekend aan het betreffende elftal via de aanvoerder.

Aanvoerders zien erop toe dat het team voor een wedstrijd juist is samengesteld (zie invallers) en dat zijn teamleden de juiste kleding dragen (zie tenue). Aanvoerders geven ook de afgelastingen door aan zijn teamleden.

Accommodatie locatie
Adres DMHC: Sportpark Schenkeldijk aan de Schenkeldijk 1, Postbus 9014, 3301 AA DORDRECHT. Telefoon clubhuis: 078-6172476

Adreswijziging
Adreswijzigingen dienen doorgegeven te worden aan de secretaris van  DMHC. 

Afgelastingen
Wedstrijden: alléén de wedstrijdsecretaris is bevoegd wedstrijden af te gelasten, hetzij in verband met het bezoekende team, dat bijvoorbeeld plotseling niet kan spelen of als gevolg van weersomstandigheden en onbespeelbaarheid van de velden. De wedstrijdsecretaris stelt de aanvoerders van een afgelasting op de hoogte. Bij aanvang van de wedstrijd zijn alleen de scheidsrechters bevoegd de wedstrijd af te gelasten. 
Trainingen: Alléén trainers gelasten trainingen af en stellen hiervan de aanvoerder/coach van een  DMHC team op de hoogte.

Alcohol
Het is verboden aan personen jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te verkopen en te verstrekken. Bij twijfel over de leeftijd zal om legitimatie worden gevraagd.  

App DMHC
Naast de website heeft DMHC ook een eigen App. Deze is gratis beschikbaar voor alle besturingssystemen in de bekende App-stores. Zie ook de website, boven rechts. In deze App kunt u, na inloggen, alles terugvinden dat ook op de website aanwezig is.

Ballen
Bij aanvang van het seizoen zal elk team van  DMHC de beschikking krijgen over trainingsballen. Het team is er voor verantwoordelijk dat zij deze ballen niet kwijtraken.

Bardienst
Zie voor meer informatie de website dmhc.nl -> menu-onderdeel Overzicht -> Bardienst/barreglement. 

Samenvatting:
Ieder seniorlid is verplicht bardiensten te draaien. Van ouders van jeugdleden wordt ook verwacht dat zij bij toerbeurt bardienst draaien; zij worden tijdig geïnformeerd (via de website van  DMHC) wanneer zij verwacht worden voor de bardienst. De bar is in het weekend geopend van 9.30 uur tot een half uur na het einde van de laatste wedstrijd.

Alleen personen die bardienst hebben, mogen zich achter de bar of in de keuken bevinden. Voor kinderen is het verboden om zich achter de bar op te houden, dit geldt ook als zij onder begeleiding zijn. De taakomschrijving voor de bardienst is te vinden in een map achter de bar. De verantwoordelijkheid voor de indeling van een bardienst ligt bij de barcommissaris in overleg met de wedstrijdsecretaris.

Wat verder van belang is: afzeggen van een bardienst is niet mogelijk, vervanging moet zelf geregeld worden. De bardienst rekent alles en correct af. Niets is gratis en ook kan er niet op rekening worden gekocht. Alle consumpties dienen vooraf te worden betaald aan de bardienst. De bardienst laat aan het einde van de avond of de dag de bar schoon achter en de ijskastjes gevuld. Het bereiden, koken en nuttigen van maaltijden (ook soep) is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de barcommissaris.

Beginnen met hockeyen
Beginnende hockeyspelers of hockeyspeelsters die alleen nog maar trainen, hebben het volgende nodig:
 • Gemakkelijk zittende (sport)kleding.
 • Sportschoenen (het liefst kunstgrasschoenen, maar let op: GEEN schoenen met grote of stalen noppen).
 • Scheenbeschermers.
 • Gebitsbeschermer (een zogenoemd 'bitje', verkrijgbaar bij een betere sportzaak of aan te meten bij de tandarts).
 • Hockeystick (bij kennismaking met onze club kan een stick worden geleend).
Wanneer je wedstrijden gaat spelen, heb je behalve het bovenstaande ook een clubtenue nodig:

 • Zwarte korte broek (jongens) of een zwart rokje (meisjes).
 • Witte sokken met een wit boord, mét DMHC-logo.
 • DMHC-shirt.
Er mag alleen worden gespeeld in het officiële clubtenue. Deze kleding is te koop bij Voorwinden in ‘s-Gravendeel.

Net als bij andere sporten is het ook bij het hockeyen niet toegestaan sieraden te dragen. Dit voorkomt een groot aantal blessures.

Clubtenue
Het clubtenue van DMHC bestaat uit een groen/wit shirt, zwarte broek of rok en witte kousen; alle artikelen zijn voorzien van het clublogo en op het shirt staat 'DMHC' op de borst. Bij wedstrijden mag alleen de officiële clubkleding, duidelijk herkenbaar aan het DMHC-logo, worden gedragen. Bij uitwedstrijden waarbij de tegenstander ook een (overwegend) groen/wit shirt heeft, speelt DMHC in een zwart shirt met clublogo. Het clubtenue is alleen verkrijgbaar bij Voorwinden in o.a. ‘s-Gravendeel.

Coach jeugdteams  DMHC
De coach van een jeugdteam is het aanspreekpunt voor zijn teamleden, de scheidsrechters, commissies en andere leden van  DMHC en gastheer voor het team waar tegen een thuiswedstrijd zal worden gespeeld.

Tot zijn/haar taken behoort tevens het invullen van de wedstrijdformulieren.
Coaches zien erop toe dat het team voor een wedstrijd juist is samengesteld (zie invallers) en dat teamleden de juiste kleding dragen (zie tenue). Zij geven ook de afgelastingen door aan de teamleden.

Coachlijsten
De coaches van de verschillende teams zijn te vinden op de teampagina’s op de website van  DMHC. 

Contributies
De  lidmaatschapscontributie van  DMHC is  inclusief de verplichte lidmaatschap afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en inclusief verzekeringen, zoals aanvullende sportongevallen- en W.A verzekering. Peildatum voor de leeftijden voor vaststelling van de hoogte van de contributie is 1 oktober van het lopende seizoen.
XXX

Declaraties
Kostendeclaraties kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de penningmeester na voorafgaande opgave van de te maken kosten en goedkeuring / toestemming van het bestuur voor het maken van deze kosten. Rekeningen en bewijsmiddelen dienen te worden aangehecht aan het Kostendeclaratieformulier. Kostendeclaratieformulieren zijn te verkrijgen bij de penningmeester.

EHBO koffer
De EHBO koffer vindt u achter de bar in de kast. Mochten er benodigdheden ontbreken of is aanvulling noodzakelijk dan dient u contact op te nemen met het bestuur.

Gedrag
Bij fysiek en/of verbaal geweld voor, tijdens of na een hockeywedstrijd, door een speler of speelster van een  DMHC team dient de aanvoerder, begeleider of coach van het team deze speler of speelster direct ter verantwoording te roepen en zo nodig corrigerende maatregelen te nemen.

Gele of Rode Kaart ontvangen. Wat dan?:
Indien u tijdens de wedstrijd een gele- of rode kaart ontvangt van de scheidsrechter, zal deze worden vermeld op het Digitale wedstrijdformulier. Bij een rode kaart MOET u een aanvullende verklaring afleggen die door DMHC zal worden ingezonden aan de Tuchtcommissie van de KNHB. In alle gevallen levert dit een administratieve sanctie op. Deze bedraagt bij Junioren 7,50 euro en bij Senioren 12,50 euro. Deze wordt door de KNHB automatisch geïnd bij DMHC. DMHC heeft in het Huishoudelijk Reglement opgenomen dat deze administratieve sancties of boetes worden doorberekend.

Gedragscode
De gedragscode is er voor iedereen die betrokken en/of lid is van DMHC.
Hij gaat onder andere in op verantwoordelijkheden en normen en waarden.
XXX

Gevonden voorwerpen 
Gevonden kleding vindt u terug in de gang naast de vergaderkamers en kleedkamers.

Honden
Op het DMHC terrein dienen honden aangelijnd te zijn. Het bevinden van honden achter de bar of in de keuken is verboden. Boetes opgelegd door de overheid zullen op de betreffende baas worden verhaald, tevens de schade die DMHC zal lijden door opgelegde maatregelen van de overheid naar aanleiding van de overtreding als ook overige schade door de hond aangebracht.

Huishoudelijk Reglement
Hiermee wordt het huishoudelijk reglement bedoeld zoals dit op 26 juni 2013 in werking is getreden. Voor een volledige versie van het huishoudelijk reglement wordt verwezen naar de website. XXX

IJs
IJs voor het behandelen van blessures vindt u in het vrieskastje achter/onder de bar.

Invallers
Wanneer een  DMHC team onvoldoende spelers/speelsters heeft voor een wedstrijd, kan een aanvoerder /coach van het betreffende team bij een lager team spelers vragen om mee te spelen. Doe dit alleen na overleg met uw collega aanvoerder / coach van het team waarvan u spelers / speelsters vraagt zodat deze hiervan op de hoogte is. Het speelschema is door de bond zo opgezet dat er tijdens vakanties niet zal worden gespeeld. Inhaalwedstrijden kunnen wel in de vakantie vallen. Eventuele inhaalwedstrijden kunnen in overleg met de wedstrijdsecretaris eerder worden ingehaald. Een wedstrijd afzeggen doordat er te weinig spelers zijn is niet mogelijk.

Jongste Jeugd
De F-jes en de E-tjes.

Kaarten
Een groene kaart, gekregen van een scheidsrechter tijdens de wedstrijd, geldt slechts als waarschuwing. Bij een gele kaart wordt de speler, als het een verbale overtreding betreft, door de scheidsrechter vijf minuten van het veld verwijderd. Bij een fysieke overtreding tien minuten. Indien een speler gedurende een wedstrijd twee gele kaarten oploopt, gelden deze als één rode kaart en wordt de speler door de scheidsrechter direct heen gezonden.

De speler zal door de club de eerst volgende wedstrijd, voor welk elftal van de club dan ook, automatisch worden geschorst. De coach of de aanvoerder, dient hiervoor zorg te dragen. Bij het niet naleven van de straf zal de straf worden verdubbeld. De KNHB kan straffen verhogen en/of een boete aan de speler opleggen. De KNHB berekent in ieder geval administratiekosten die voor rekening van de betreffende speler zijn.

Keepersuitrusting
Aan het begin van elk seizoen krijgt elk team de beschikking over een volledige keeperuitrusting. Deze bestaat uit legguards, klompen, bodyprotector, handschoenen en helm evenals een keepersbroek.

Klachten
Vragen of opmerkingen? Soms gaat er bij DMHC wel eens iets fout. Logisch, want het blijft vrijwilligerswerk en vooral: mensenwerk. Een relatief klein aantal leden doet hun uiterste best het hockeyen voor alle leden zo prettig mogelijk te maken. Niet iedereen beseft dat en klaagt en moppert als ergens eens een steekje valt. Maar daarmee voorkomt de klager niet dat de fout zich herhaalt. En dat zou toch beter zijn. Dus melden bij het secretariaat. 

KNHB
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB): postbus 2654, 3430 GB Nieuwegein, 030-7513400

Ledenadministratie en opgave/beëindiging lidmaatschap
Voor het doorgeven van aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen zie website van  DMHC. Aanmeldingen moeten per formulier en opzeggingen lidmaatschap (vóór het einde van het lopende seizoen, uiterlijk vier weken voor 1 juli conform de Statuten van  DMHC)  moeten per brief schriftelijk te worden gedaan, voorzien van reden en handtekening. Het adres daarvoor is: Ledenadministratie DMHC:  Postbus 9014, 3301 AA DORDRECHT. De te volgen procedures zijn tevens te lezen op de website van  DMHC. Opzeggingen per e-mail zijn niet rechtsgeldig

Lidmaatschap
Elk jaar op 1 juli worden alle lidmaatschappen stilzwijgend en automatisch verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient conform de Statuten van  DMHC uiterlijk vier weken voor 1 juli schriftelijk plaats te vinden, in een ondertekende brief, die moet worden gestuurd naar: Ledenadministratie DMHC:  Postbus 9014, 3301 AA DORDRECHT. Opzeggingen per e-mail zijn niet rechtsgeldig. Als het lidmaatschap niet vier weken vóór 1 juli schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet en wordt de contributie voor het volgende seizoen in rekening gebracht. Andere momenten van opzeggen of wijziging van het lidmaatschapvorm is niet mogelijk.

Materiaalcommissaris
Zie ook website van  DMHC
De Materiaalcommissaris stelt de keeperuitrusting beschikbaar. Hij/zij ziet erop toe dat alle keepers veilig zijn uitgerust. Bij problemen voortkomend uit slijtage van keepermateriaal dient de keeper dat direct te melden. Verlies van (een gedeelte van) het keepermateriaal is voor rekening van het team.

Oefenwedstrijd organiseren
Coaches, managers en begeleiders kunnen via de DMHC app heel eenvoudig een oefenwedstrijd plaatsen, een oefenwedstrijd zoeken, maar ook op zoek gaan naar een specifieke tegenstander voor een oefenpotje.

DMHC heeft voor de optie gekozen waarbij via de app rechtstreeks contact tussen coaches/begeleiding van andere clubs mogelijk wordt gemaakt, ook omdat dit onder clubs en coaches de meest gewenste optie is. Uiteraard moet dat dan ook gelden voor de club waarmee je een oefenwedstrijd wilt regelen. Een club geeft zelf aan of zij mee wil doen en of contacten rechtstreeks naar de coach/begeleider gaan of dat dit via het wedstrijdsecretariaat verloopt.

Er worden nooit gegevens van DMHC vrijgegeven aan andere clubs of personen. Alleen indien je als coach/begeleider een verzoek verstuurt, dan zullen de eigen gegevens worden meegestuurd. Dit is de optie die de coach/begeleider zelf kiest. 

Bij DMHC heeft het wedstrijdsecretariaat alleen inzicht in de contactverzoeken die er binnenkomen en uit gaan, teambegeleiders kunnen zoals aangegeven rechtstreeks contact leggen. Het vastleggen van de velden gaat echter nog steeds via het wedstrijdsecretariaat van DMHC. Dus als je een oefenwedstrijd thuis wilt spelen zul je altijd tijdig contact op moeten nemen met het wedstrijdsecretariaat, minimaal 2 weken van tevoren. Ook dient zelf voor barbezetting & scheidsrechters gezorgd te worden (evt kan de tegenstander om een scheidsrechter gevraagd worden).

De oefenwedstrijden zijn alleen voor coaches/begeleiding in de app toegankelijk via Meer - Oefenwedstrijden. Een instructiefilmpje is hier te vinden.

Ongevallenverzekering (aanvullend)
Deze, op de wettelijk verplichte ziektekosten verzekering aanvullende verzekering (via KNHB), dekt alleen letsel opgelopen tijdens het beoefenen van de hockeysport, die niet vergoed wordt door de wettelijk verplichte ziektekostenverzekering. Aanmeldformulieren kunnen bij de penningmeester worden opgevraagd. De afwikkeling zal zonder tussenkomst van de club geschieden.

Penningmeester
Zie website van  DMHC

Redactie
Kopij voor plaatsing op de DMHC website kunt u mailen naar [email protected]
Zie ook website van  DMHC

Rijouders
Voor het vervoer van jeugdspelers/speelsters naar uitwedstrijden wordt er gebruik gemaakt van rijouders. De coach of teammanager van het jeugdteam is verantwoordelijk voor de coördinatie.

Rode kaart
Bij een rode kaart wordt de speler/speelster door de club de eerstvolgende wedstrijd, voor welk elftal van de club dan ook, automatisch geschorst. De coach, indien geen coach, dan de aanvoeder, dient erop toe te zien dat de betreffende speler/speelster niet mee speelt. Bij het niet naleven van de straf zal de straf worden verdubbeld. De KNHB kan straffen verhogen en/of een boete aan de speler opleggen. De KNHB berekent in ieder geval administratiekosten die voor rekening van de betreffende speler zijn. Bij een rode kaart moet de betrokken speler altijd dezelfde dag contact opnemen met de bestuursverantwoordelijk arbitrage in verband met het afleggen van een verklaring.

Roken
Het clubhuis is volledig rookvrij. Roken in de kantine, achter de bar en in de keuken is niet toegestaan.

Scheidsrechtercommissie
De scheidsrechtercommissaris maakt samen met de wedstrijdsecretaris een indeling van de scheidsrechters voor de te fluiten wedstrijden. Afzeggen kan niet, ruilen wel. Voor verdere informatie zie website van  DMHC.

Secretaris
Zie website van  DMHC

Seniorenhockey
Voor alle vragen met betrekking tot seniorenleden, (bijvoorbeeld over teamindelingen). Zie website van  DMHC

Speeltijden
Op internet zijn op de KNHB website, www.knhb.nl, de wedstrijdtijden te zien. Via competitie => standenmotor komt u op de goede pagina. De tijden staan uiterlijk maandag 19.00 uur op het internet. Op dinsdagochtend zullen deze ook te zien zijn op de website van  DMHC: www.DMHC.nl.

Het speelschema van DMHC is zo ingewikkeld dat het (bijna) niet mogelijk is om rekening te houden met voorkeurtijden. Met goede argumenten kunt u een verzoek ruim vooraf indienen. Maar de kans dat dit zal worden ingewilligd is klein.

Spelregels
De spelregels zijn verschillend voor veldhockey en zaalhockey. Voor de meest actuele reglementen verwijzen we naar de site van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
Klik hier voor Veldhockey.
Klik hier voor Zaalhockey.

Sponsoring
Reclame op wedstrijdkleding is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur. De mogelijkheden en voorwaarden voor reclame/sponsoring op het wedstrijdtenue zijn bij de sponsorcommissie beschikbaar. Tevens zijn er  nog vele andere mogelijkheden zoals reclameborden langs het veld, advertenties in het clubblad en op de  DMHC website. Deze mogelijkheden en voorwaarden zijn eveneens bekend bij de sponsorcommissie.
XXX

Tenue
Zwarte korte broek (jongens) of een zwart rokje (meisjes).
Witte sokken.
DMHC shirt.
Deze kleding is te koop bij: Voorwinden in ‘s-Gravendeel

Toernooireglement
In het toernooireglement zijn de regels opgenomen omtrent het inschrijven voor toernooien XXX.

Trainer
De trainer is verantwoordelijk voor het verzorgen van trainingen van de diverse  DMHC teams met als doel het algemene hockeypeil te verbeteren. De trainer is verantwoordelijk voor het onder alle omstandigheden veilig verloop van de training. De verantwoordelijkheid voor het na de training verzamelen van de ballen ligt bij het team. De trainer ziet erop toe dat het materiaal na de training door de teamleden wordt opgeruimd.

Trainingen
Deze worden gegeven volgens het trainingsschema dat wordt gepubliceerd op de website van  DMHC.

Trimhockey
Elke maandagavond wordt er trimhockey gespeeld door enthousiaste volwassenen. Trimhockeyers trainen en spelen af en toe een wedstrijd tegen trimhockeyers van een andere hockeyclub.

Vandalisme
Iedere schade zal op de daders worden verhaald. Er zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan.

Velden
DMHC beschikt over 2 zand-ingestrooide kunstgrasvelden en 2 semi-watervelden.

Veldverlichting
Ga spaarzaam met het licht om, de kosten zijn schrikbarend hoog. Na het (per abuis) doven van het licht kan dit pas na ongeveer 15 minuten weer ontstoken worden. De schakelaar vindt u in de meterkast in het clubhuis. Wordt er ’s avonds geen gebruik gemaakt van een veld dan dient de veldverlichting uitgeschakeld te worden.

Voorzitter
Zie website van  DMHC

Website
www.DMHC.nl

Wedstrijdsecretariaat
De wedstrijdsecretaris stelt in overleg met collega’s van andere verenigingen het wedstrijdprogramma vast. Zie website van  DMHC

Zaalhockey
In de maanden december tot en met medio februari wordt er door de A-, B-, C-, D en E-jeugd en enkele senioren teams zaalhockey gespeeld. Zaalhockey is een volledige competitie van in totaal 6 wedstrijdblokken. Het wordt gespeeld in een sporthal. De trainingen vinden plaats in de zaal. Voor zaalhockey heeft u indoor sportschoenen en een zaalhockeystick nodig. Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 
Bij wie moet ik zijn voor: (5) 
Handig om te weten: (4) 
Info voor coaches/teambegeleiders: (11) 
Info voor leden: (5) 
Info voor ouders: (3) 

 

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]Info voor coaches/teambegeleiders: 
01. Hoe komt het speelschema tot stand? 
 

De tijden van de Jeugdwedstrijden(A+B+C+D) worden allereerst bepaald door de beschikbare veldruimte, daar eerst de Jongste Jeugd competitie(E+F) plaatsvindt.

Een voorbeeld: Een veld start om 9.00u met Jongste Jeugd tot 10.15u en dan starten bv om 10.15u, 11.45u, 13.15u, 14.45u, 16.15u & 17.45u elftalwedstrijden. Voor een elftalwedstrijd wordt dus altijd 1.30u gepland behalve de laatste omdat van de bond de start van de wedstrijden niet na 17.45u gepland mag worden.(Voor de semi velden zit er 1.40u tussen de wedstrijden ivm het sproeien)

Daarna gaat de scheidsrechterscommissie aan de slag, waardoor alle wedstrijden scheidsrechters krijgen en alle jeugd ook leert fluiten (liefst onder begeleiding). 
Al bij voorbaat wordt rekening gehouden met :
 • het liever niet tegelijk spelen van een wedstrijd uit dezelfde categorie.
 • keepertekort binnen enkele categorieën
 • een spelerstekort en/of begeleidingsprobleem van teams (structureel of door blessures)
 • eventuele verzoeken van andere clubs
 • het liever niet direct voor of direct na een gespeelde wedstrijd te moeten fluiten (dit is een hele moeilijke factor, die niet altijd gehaald wordt)
 • niet altijd dezelfde teams in de laatste speeltijdronde (ivm de veegdiensten)
Er wordt getracht om een zo eerlijk mogelijke verdeling voor wat betreft vroeg/laat spelen voor de gehele Jeugd. Maar het is altijd weer een hele puzzel. 
Er wordt geprobeerd de tijden van het speelschema op vrijdag, een week voordat het gespeeld moet worden op de site te hebben. (er kan dan evt in het speelweekend afgestemd worden over benodigde invallers voor de volgende week)

Bijzondere gevallen: 
 • Als de tegenstander niet op komt dagen moet de wedstrijd worden ingehaald op de reservedatum of eerder in goed overleg met de tegenstander VIA HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT.  Voor degene die niet op komt dagen volgt een boete van de KNHB en vaak ook 3 punten in mindering. Het verhaal dat men dan met x-0 wint is een in de hockeywereld wijdverbreid BAKERPRAATJE. 
 • Wedstrijden mogen niet worden afgezegd als men te weinig spelers heeft, de coach is verantwoordelijk voor het doorgaan van de wedstrijden en hij/zij moet proberen speler/sters uit andere teams te halen. Ondersteuning hierin kan gevraagd worden aan de desbetreffende jeugd of technische coördinator. 
 • Bij bijzondere omstandigheden die van te voren bekend zijn bv. het uitvallen van een half team door een (buitenlandse) schoolreis, neem tijdig contact op met de wedstrijdsecretaris om te proberen de wedstrijd eerder te spelen.
 • Bij bijzondere omstandigheden die pas kort voor een wedstrijd bekend worden, bv plotseling overlijden van een ouder/speelster neem zsm direct contact op met de het wedstrijdsecretariaat.
 • Het kan voorkomen dat er een jeugdwedstrijd op zondag gespeeld wordt. Dit is echter altijd in onderling overleg via de wedstrijdsecretariaten en beide teams afgesproken (een jeugdteam kan niet verplicht worden op zondag te spelen.)
 
02. Hoe ga ik om met het digitale wedstrijdformulier? 
 
De coaches/begeleiders krijgen automatisch een mail 2 dagen voor de wedstrijd met een link naar het digitale wedstrijd formulier(DWF) die kan via de PC of via een smartphone ingevuld worden. Zij loggen in met hun inloggegevens (idem als van de site) De spelerslijst moet voor aanvang van de wedstrijd ingevuld worden. Zijn er wijzigingen in de spelerslijst die svp verwerken! Niet kloppende spelerslijsten geven regelmatig problemen en kunnen tot boetes, strafpunten en verlicht overspelen van een wedstrijd leiden. (evt kan een correctie achteraf in de opmerkingen opgenomen worden)
Ben je coach/begeleider maar heb je geen mail gehad ? Mail dit dan naar het wedstrijdsecretariaat [email protected]  (Het DWF is ook via de DMHC-app bereikbaar)
Is een van de spelerslijsten niet ingevuld dan kunnen de scheidsrechters niets invullen!

In de mail staat bovendien een wedstrijdcode. Dit lijkt een soort postcode en die hebben de scheidsrechters nodig om in te loggen op het formulier. Het komt nogal eens voor dat een vervanger van een opgestelde scheidsrechter(die ook een mail krijgt) de wedstrijd fluit. Daarom loggen de scheidsrechters in met hun lid of kaartnummer en de wedstrijdcode.(zo wordt de scheidsrechter gekoppeld aan de wedstrijd) Deze wedstrijdcode is bij thuiswedstrijden ook altijd beschikbaar bij de wedstrijdtafel. NB scheidsrechters kunnen alleen inloggen op een DWF van hun eigen club en dus ook alleen voor thuiswedstrijden. 

Na afloop vullen de scheidsrechters de eindstand, kaarten en evt bijzonderheden in. Dit invullen wil nogal eens vergeten worden! Dus herinner de scheidsrechters hieraan. Bij thuiswedstrijden kunnen de aanwezige mensen van de scheidsrechterscommissie hiermee ook altijd helpen. 

Tenslotte moeten de beide coaches/begeleiders de wedstrijd nog afronden. Dit kan zodra een van de scheidsrechters het DWF ingevuld heeft. Hierna loggen ze weer in op het DWF en bevestigen de eindstand en voegen evt opmerkingen toe. (ook positieve zijn welkom!)

Als de eindstand niet klopt dan de juiste eindstand in de opmerkingen vermelden en gewoon afronden. Als een 2e scheidsrechter nog niet ingevuld heeft kan deze de eindstand nog corrigeren, de 1e scheidsrechter moet dan opnieuw inloggen en de gecorrigeerde eindstand bevestigen.

Het handigst is het als iedereen direct na de wedstrijd afrond. Dat scheelt de wedstrijdsecretaris en de scheidsrechterscommissie veel werk.

Tenslotte: de bond leest alle opmerkingen op de formulieren maar onderneemt alleen actie als een wedstrijdsecretaris in vervolg daarop een protest indient. De wedstrijdsecretaris onderneemt deze actie alleen io met de coach.

Voor alle vragen of als het om een of andere reden niet lukt neem zsm contact op met de wedstrijdsecretaris: [email protected] 

Als een wedstrijd wordt afgelast door weersomstandigheden of andere reden vult het wedstrijdsecretariaat een aflastingsformulier in en mailt naar de KNHB. De wedstrijd wordt dan ingehaald op de door de bond vastgestelde inhaaldagen !  
Wordt een uitwedstrijd afgelast terwijl u daar net aankomt svp melden met de reden waarom aan [email protected] (beide clubs moeten met reden de afgelasting aan de bond melden),
 
03. Welke regels gelden voor inlenen bij andere teams? 
 
De bond ziet graag dat iedereen op eigen niveau speelt met tegenpartijen van vergelijkbare sterkte. Vanaf het seizoen 2014 -2015 gaan we naar een situatie waarbij fair play hoog in het vaandel staat. Het invallen moet als een eer gezien worden en invallers worden alleen gevraagd om teams uit de brand te helpen en niet om ze te versterken. De volgende invalregels zijn van kracht geworden:

1. Team indelingen
Voor zowel de jeugd als de senioren wordt er niet met een teamopgave gewerkt
- Na de eerste vijf wedstrijden wordt bepaald in welk team een speler zit.
- Bij dubbel spelen in bijvoorbeeld de voorcompetitie geldt dat daar waar het meest (wekelijks) is gespeeld bepalend is voor het team waarin iemand in zit. Bij evenveel spelen geldt dat het hoogste team bepalend is (behalve als dit een senioren team is bij een speler van juniorenleeftijd).

2. Er mogen maximaal twee spelers uit maximaal één klasse hoger geleend worden.
- Dit geldt ook tussen de leeftijdscategorieën, dus niet meer een C-speler uit 1e klasse laten invallen bij 3e klasse B team.
- Lenen uit een hogere klasse mag om een team maximaal tot 12 spelers aan te vullen. Eerste teams mogen zo tot 13 spelers aanvullen.
- Lenen uit dezelfde klasse of lager mag altijd.
- Vanzelfsprekend geldt nog steeds dat er niet uit een hogere leeftijdscategorie mag worden ingeleend.

3. Klassen
Voor bovenstaande bepaling gelden de volgende klassengrenzen:
a. Landelijk/Super A/Super B/IDC
b. Top A/Top B (voorheen Top en Subtop)
c. 1e klasse
d. 2e klasse
e. 3e klasse
f. 4e klasse

4. Rangorde leeftijdscategorieën
a. Senioren / Jong Senioren
b. A jeugd b1. Veteranen
c. B jeugd
d. C jeugd
e. D jeugd
f. Jongste Jeugd

5. Dispensatie
Het is altijd mogelijk om dispensatie aan te vragen bij de competitieleiding.

 
04. Hoe leg ik oefenwedstrijden vast? 
 

Coaches, managers en begeleiders kunnen via de DMHC app heel eenvoudig een oefenwedstrijd plaatsen, een oefenwedstrijd zoeken, maar ook op zoek gaan naar een specifieke tegenstander voor een oefenpotje.

DMHC heeft voor de optie gekozen waarbij via de app rechtstreeks contact tussen coaches/begeleiding van andere clubs mogelijk wordt gemaakt, ook omdat dit onder clubs en coaches de meest gewenste optie is. Uiteraard moet dat dan ook gelden voor de club waarmee je een oefenwedstrijd wilt regelen. Een club geeft zelf aan of zij mee wil doen en of contacten rechtstreeks naar de coach/begeleider gaan of dat dit via het wedstrijdsecretariaat verloopt.

Er worden nooit gegevens van DMHC vrijgegeven aan andere clubs of personen. Alleen indien je als coach/begeleider een verzoek verstuurt, dan zullen de eigen gegevens worden meegestuurd. Dit is de optie die de coach/begeleider zelf kiest. 

Bij DMHC heeft het wedstrijdsecretariaat alleen inzicht in de contactverzoeken die er binnenkomen en uit gaan, teambegeleiders kunnen zoals aangegeven rechtstreeks contact leggen. Het vastleggen van de velden gaat echter nog steeds via het wedstrijdsecretariaat van DMHC. Dus als je een oefenwedstrijd thuis wilt spelen zul je altijd tijdig contact op moeten nemen met het wedstrijdsecretariaat, minimaal 2 weken van tevoren. Ook dient zelf voor barbezetting & scheidsrechters gezorgd te worden (evt kan de tegenstander om een scheidsrechter gevraagd worden).

De oefenwedstrijden zijn alleen voor coaches/begeleiding in de app toegankelijk via Meer - Oefenwedstrijden.

 

 
05. Hoe gaat de club om met boetes van de leden? 
 
Boetes van de KNHB:
 • Bij het niet goed invullen van het formulier.   
 • Bij het niet op tijd of helemaal niet inleveren van het thuisformulier.   
 • Bij het niet op tijd inleveren van de uitslag.   
 • Bij het niet komen opdagen van een door de bond vastgestelde wedstrijd, deze boete is best hoog en tevens worden er 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht.   
 • Bij wangedrag (gele/rode kaarten).  
 • Bij het meespelen van niet gerechtigde spelers.(bv wegens het fout inlenen!) 
De boetes voor de teams worden door het bestuur doorberekend aan de desbetreffende teams via de coach. De boetes voor individuele spelers/begeleiders worden door het bestuur doorberekend aan deze persoon.  

 
06. Hoe schrijf ik mijn team in voor een toernooi? 
 
Alvorens teams tot inschrijving voor een toernooi kunnen overgaan, dienen zij hiervoor toestemming te vragen bij de betrokken lijncoördinator. Het toernooi waarvoor een team zich wil inschrijven dient een sportief karakter te hebben en dus niet slechts een feestprogramma. De club geeft de voorkeur aan 1 (vooral bij JJ tot en met C)- of 2-daagse toernooien met maximaal 1 overnachting.
 
Begeleiding
A tot en met JJ teams kunnen toestemming vragen om aan 1- of 2-daagse toernooien deel te nemen (met maximaal 1 overnachting).
Voorwaarden zijn dat :
 • het team 2 volwassen begeleiders heeft; deze begeleiders zijn
  volwassenen in de leeftijd van de ouders.
 • Deze begeleiders blijven gedurende het gehele toernooi bij het team.
 • De begeleiders mogen tijdens het toernooi worden afgelost door andere begeleiders.
 • Voorafgaand aan opgave heeft de coach zich verzekerd van voldoende deelnemers en begeleiders.
Zoals hierboven vermeld, geeft DMHC de voorkeur aan 1- of 2-daagse toernooien. Indien een team wenst deel te nemen aan een 3-daags toernooi (met 2 overnachtingen), kan hiervoor na beoordeling en onder voorwaarden goedkeuring worden gegeven door de commissie van lijncoördinatoren. Deze voorwaarden zijn als bovengenoemd, met de aanvulling dat gedurende de 2 avonden en nachten 3 volwassen begeleiders (in de leeftijd van de ouders) aanwezig dienen te zijn. Daarnaast zal de begeleiding de eindverantwoordelijkheid voor het team op zich dienen te nemen; dit dient ook schriftelijk te worden bevestigd door de coach aan de lijncoördinator. Verzoeken kunnen worden ingediend bij de lijncoördinator.
 
Inschrijving
Na verkregen toestemming kan tot inschrijving worden overgegaan. Het team schrijft zelf in, met een kennisgeving aan de lijncoördinator, behalve bij de jongste jeugd, waar de wedstrijdsecretaris de inschrijving regelt in samenwerking met de lijncoördinatoren.
DMHC levert geen financiële bijdragen aan toernooien. De kosten voor het toernooi dienen derhalve door het team te worden gedragen.

Voor meerdaagse toernooien geldt:
De coach dient de namen en contactgegevens van de begeleiders vooraf schriftelijk aan de lijncoördinator door te geven.
Voorts dient de coach een lijst samen te stellen waarop worden vermeld:
 • de namen van deelnemers aan het toernooi,
 • de telefoonnummers waarop de ouders gedurende het toernooi bereikbaar zijn,
  alsmede de namen van de begeleiders en de telefoonnummers waarop zij gedurende het toernooi bereikbaar zijn.

Deze lijst zal tevens aan de ouders van de deelnemers worden toegezonden (met kopie aan de lijncoördinator).

 
07. Wanneer moet er in het uit-tenue worden gespeeld?  
 
Lijkt het tenue van de tegenstander teveel op dat van ons dan moet het uitspelende team het uit-tenue dragen. Bij ons is dat een zwart shirt en zwarte kousen. 

Bij uitwedstrijden wordt dit, als dit van toepassing is, ook op de site vermeld. 

 
08. Welke ondersteuning biedt DMHC via website en App? 
 
Het persoonlijke deel van de website en de DMHC app zijn alleen toegankelijk voor leden, trainers, coaches, begeleiders en commissieleden. Mensen die niet betrokken zijn bij DMHC, zullen geen toegang krijgen tot de afgeschermde informatie binnen de website en de app. 

Je persoonlijke inlog is bedoeld voor alles wat met je eigen team(s) te maken heeft, inclusief de begeleiding daarvan. Het is de plek voor al je persoonlijke gegevens en ook voor de coaches, begeleiders en managers.

Het kan veel tijd besparen bij het eindeloos gemail en ge-excel over rij-schema's, fruithapjes, wie schrijft het verslag, wie heeft al betaald voor het toernooi en wie is er wel of niet bij. Het is geïntegreerd met LISA (ons leden informatiesysteem) en met de standenmotor van de KNHB. Hierdoor staan alle gegevens direct klaar (zoals teamopstelling, standen, uitslagen, programma).

Meer informatie en een handleiding zijn hier te vinden.
 
09. Hoe kan ik foto's van mijn team op de website plaatsen? 
 
Foto's van het team kunnen aangeleverd worden bij de fotografenpoule van DMHC:
[email protected]. Kies hiervoor alleen de beste foto's uit met een maximum van 20 stuks. Dan worden deze toegevoegd aan het fotoalbum op de DMHC website.

Foto's kunnen ook na inloggen op de eigen teampagina worden toegevoegd maar zijn dan alleen zichtbaar voor teamleden.
 
10. Hoe plaats ik een wedstrijdverslag op de website? 
 
Wedstrijdverslagen kunnen na inloggen bij de betreffende wedstrijd worden toegevoegd.

Nieuwe verslagen worden via de homepage getoond in de lijst 'Recente verslagen'
 
11. Coach Bijdehandje voor A t/m D Jeugd 
 
Het Coach Bijdehandje is in februari 2011 naar alle verenigingen verstuurd. Deze zijn bedoeld voor de trainer en de coach van de A t/m D jeugd.

Dankzij de bijdrage van jeugdhockeypartner Shell is het voor de KNHB mogelijk de Coach Bijdehandjes wederom gratis te verstrekken. Een bijzonder woord van dank is daarom op zijn plaats voor Shell die het jeugdhockey in Nederland als sinds 1996 hoog in het vaandel heeft staan.

Hier kunt u het Coach Bijdehandje voor A/B jeugd downloaden.
Hier kunt u het Coach Bijdehandje voor C/D jeugd downloaden.

 
 
Hoofdsponsor
Subsponsoren

Overige sponsoren