FAQ - Waar je moet zijn?

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Handig om te weten:  Aantal vragen: 11
 Info voor coaches/teambegeleiders:  Aantal vragen: 8
 Info voor leden:  Aantal vragen: 8
 Info voor ouders:  Aantal vragen: 4

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Info voor coaches/teambegeleiders:
1) Handig: Coach Bijdehandje voor A t/m D Jeugd 
Het Coach Bijdehandje is een oud document maar misschien nog wel heel nuttig. Het is bedoeld voor de trainers en de coaches van de A t/m D jeugd.

Op de website van de KNHB kan je meer informatie vinden over het coachen. En het Bijdehandje downloaden.

 
2) Een teammanager, wat houdt dat precies in? 
Wat doet een teammanager nu precies? Om het voor iedereen overzichtelijk te maken hebben wij een handig functieprofiel opgezet. Je kunt deze hier downloaden. 
3) Hoe komt het speelschema tot stand? 

De tijden van de jeugdwedstrijden(A+B+C+D) worden bepaald door de beschikbare veldruimten, daar eerst de Jongste Jeugd competitie(E+F) plaatsvindt.

Een voorbeeld: Een veld start om 9:00 uur met Jongste Jeugd tot 10:15 uur en dan starten bijvoorbeeld om 10:15 uur, 11:45  uur, 13:15 uur, 14:45 uur, 16:15 uur & 17:45 uur elftalwedstrijden. Voor een elftalwedstrijd wordt dus altijd 1:30 uur gepland, behalve de laatste omdat van de bond de start van de wedstrijden niet na 17:45 uur gepland mag worden.(Voor de semi velden zit er 1:40 uur tussen de wedstrijden i.v.m. het sproeien)

Daarna gaat de scheidsrechterscommissie aan de slag, waardoor alle wedstrijden scheidsrechters krijgen en alle jeugd ook leert fluiten (liefst onder begeleiding). 
Al bij voorbaat wordt rekening gehouden met :
 • het liever niet tegelijk spelen van een wedstrijd uit dezelfde categorie.
 • keepertekort binnen enkele categorieën
 • een spelerstekort en/of begeleidingsprobleem van teams (structureel of door blessures)
 • eventuele verzoeken van andere clubs
 • het liever niet direct voor of direct na een gespeelde wedstrijd te moeten fluiten (dit is een hele moeilijke factor, die niet altijd gehaald wordt)
 • niet altijd dezelfde teams in de laatste speeltijdronde (i.v.m de veegdiensten)
Er wordt getracht om een zo eerlijk mogelijke verdeling voor wat betreft vroeg/laat spelen voor de gehele Jeugd. Maar het is altijd weer een hele puzzel. 
Er wordt geprobeerd de tijden van het speelschema op vrijdag, een week voordat het gespeeld moet worden op de site te hebben. (er kan dan e.v.t. in het speelweekend afgestemd worden over benodigde invallers voor de volgende week)

Bijzondere gevallen: 
 • Als de tegenstander niet op komt dagen moet de wedstrijd worden ingehaald op de reservedatum of eerder in goed overleg met de tegenstander VIA HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT.  Voor degene die niet op komt dagen volgt een boete van de KNHB en vaak ook 3 punten in mindering. Het verhaal dat men dan met x-0 wint is een in de hockeywereld wijdverbreid BAKERPRAATJE. 
 • Wedstrijden mogen niet worden afgezegd als men te weinig spelers heeft, de coach is verantwoordelijk voor het doorgaan van de wedstrijden en hij/zij moet proberen speler/sters uit andere teams te halen. Ondersteuning hierin kan gevraagd worden aan de desbetreffende jeugd of technische coördinator. 
 • Bij bijzondere omstandigheden die van te voren bekend zijn bv. het uitvallen van een half team door een (buitenlandse) schoolreis, neem tijdig contact op met de wedstrijdsecretaris om te proberen de wedstrijd eerder te spelen.
 • Bij bijzondere omstandigheden die pas kort voor een wedstrijd bekend worden, bv plotseling overlijden van een ouder/speelster neem zsm direct contact op met de het wedstrijdsecretariaat.
 • Het kan voorkomen dat er een jeugdwedstrijd op zondag gespeeld wordt. Dit is echter altijd in onderling overleg via de wedstrijdsecretariaten en beide teams afgesproken (een jeugdteam kan niet verplicht worden op zondag te spelen.)
 
4) Hoe regel ik oefenwedstrijden met andere teams? 

Coaches, managers en begeleiders kunnen via de DMHC app heel eenvoudig een oefenwedstrijd plaatsen, een oefenwedstrijd zoeken, maar ook op zoek gaan naar een specifieke tegenstander voor een oefenpotje.

DMHC heeft voor de optie gekozen waarbij via de app rechtstreeks contact tussen coaches/begeleiding van andere clubs mogelijk wordt gemaakt, ook omdat dit onder clubs en coaches de meest gewenste optie is. Uiteraard moet dat dan ook gelden voor de club waarmee je een oefenwedstrijd wilt regelen. Een club geeft zelf aan of zij mee wil doen en of contacten rechtstreeks naar de coach/begeleider gaan of dat dit via het wedstrijdsecretariaat verloopt.

Er worden nooit gegevens van DMHC vrijgegeven aan andere clubs of personen. Alleen indien je als coach/begeleider een verzoek verstuurt, dan zullen de eigen gegevens worden meegestuurd. Dit is de optie die de coach/begeleider zelf kiest. 

Bij DMHC heeft het wedstrijdsecretariaat alleen inzicht in de contactverzoeken die er binnenkomen en uit gaan, teambegeleiders kunnen zoals aangegeven rechtstreeks contact leggen. Het vastleggen van de velden gaat echter nog steeds via het wedstrijdsecretariaat van DMHC. Dus als je een oefenwedstrijd thuis wilt spelen zul je altijd tijdig contact op moeten nemen met het wedstrijdsecretariaat, minimaal 2 weken van tevoren. Ook dient zelf voor barbezetting & scheidsrechters gezorgd te worden (evt kan de tegenstander om een scheidsrechter gevraagd worden).

De oefenwedstrijden zijn alleen voor coaches/begeleiding in de app toegankelijk via Meer - Oefenwedstrijden.
 
5) Hoe schrijf ik mijn team in voor een toernooi? 
Alvorens teams tot inschrijving voor een toernooi kunnen overgaan, dienen zij hiervoor toestemming te vragen bij de betrokken lijncoördinator. Het toernooi waarvoor een team zich wil inschrijven dient een sportief karakter te hebben en dus niet slechts een feestprogramma. De club geeft de voorkeur aan 1 (vooral bij JJ tot en met C)- of 2-daagse toernooien met maximaal 1 overnachting.
 
Begeleiding
A tot en met JJ teams kunnen toestemming vragen om aan 1- of 2-daagse toernooien deel te nemen (met maximaal 1 overnachting).
Voorwaarden zijn dat :
 • het team 2 volwassen begeleiders heeft; deze begeleiders zijn
  volwassenen in de leeftijd van de ouders.
 • Deze begeleiders blijven gedurende het gehele toernooi bij het team.
 • De begeleiders mogen tijdens het toernooi worden afgelost door andere begeleiders.
 • Voorafgaand aan opgave heeft de coach zich verzekerd van voldoende deelnemers en begeleiders.
Zoals hierboven vermeld, geeft DMHC de voorkeur aan 1- of 2-daagse toernooien. Indien een team wenst deel te nemen aan een 3-daags toernooi (met 2 overnachtingen), kan hiervoor na beoordeling en onder voorwaarden goedkeuring worden gegeven door de commissie van lijncoördinatoren. Deze voorwaarden zijn als bovengenoemd, met de aanvulling dat gedurende de 2 avonden en nachten 3 volwassen begeleiders (in de leeftijd van de ouders) aanwezig dienen te zijn. Daarnaast zal de begeleiding de eindverantwoordelijkheid voor het team op zich dienen te nemen; dit dient ook schriftelijk te worden bevestigd door de coach aan de lijncoördinator. Verzoeken kunnen worden ingediend bij de lijncoördinator.
 
Inschrijving
Na verkregen toestemming kan tot inschrijving worden overgegaan. Het team schrijft zelf in, met een kennisgeving aan de lijncoördinator, behalve bij de jongste jeugd, waar de wedstrijdsecretaris de inschrijving regelt in samenwerking met de lijncoördinatoren.
DMHC levert geen financiële bijdragen aan toernooien. De kosten voor het toernooi dienen derhalve door het team te worden gedragen.

Voor meerdaagse toernooien geldt:
De coach dient de namen en contactgegevens van de begeleiders vooraf schriftelijk aan de lijncoördinator door te geven.
Voorts dient de coach een lijst samen te stellen waarop worden vermeld:
 • de namen van deelnemers aan het toernooi,
 • de telefoonnummers waarop de ouders gedurende het toernooi bereikbaar zijn,
  alsmede de namen van de begeleiders en de telefoonnummers waarop zij gedurende het toernooi bereikbaar zijn.

Deze lijst zal tevens aan de ouders van de deelnemers worden toegezonden (met kopie aan de lijncoördinator).

 
6) Wanneer moet er in het uit-tenue worden gespeeld?  
Lijkt het tenue van de tegenstander teveel op dat van ons dan moet het uitspelende team het uit-tenue dragen. Bij ons is dat een zwart shirt en zwarte kousen. 

Bij uitwedstrijden wordt dit, als dit van toepassing is, in de app vermeld. 
 
7) Hoe kan ik foto's van mijn team op de website plaatsen? 
Foto's van het team kunnen aangeleverd worden bij de webredactie van DMHC: [email protected]. Kies hiervoor alleen de beste foto's uit met een maximum van 20 stuks. Dan worden deze toegevoegd aan het fotoalbum op de DMHC website.

Foto's kunnen ook na inloggen op de eigen teampagina worden toegevoegd maar zijn dan alleen zichtbaar voor teamleden.
 
8) Wie vult het wedstrijdformulier in? Hoe werkt dit? 
Alle wedstrijdformulieren worden digitaal ingevuld via het DWF, eenvoudig te openen via de DMHC App. Twee dagen voor de wedstrijd ontvangen de coach, teambegeleider, aanvoerder en scheidsrechters een email met de benodigde gegevens en de link naar het wedstrijdformulier. In de mail staat ook een wedstrijdcode. Dit lijkt een soort postcode. Scheidsrechters hebben deze nodig om in te loggen op het formulier. Het komt nogal eens voor dat een vervanger van een opgestelde scheidsrechter(die ook een mail krijgt) de wedstrijd fluit. Daarom loggen de scheidsrechters in met hun lid of kaartnummer en de wedstrijdcode. Deze wedstrijdcode is bij thuiswedstrijden altijd beschikbaar bij de wedstrijdtafel. 

Voor een correcte en volledige afhandeling van het DWF zijn de volgende drie stappen van belang: 

1) Vul VOOR de wedstrijd de spelerslijst in (dit kun je dus ook thuis doen). Zijn er wijzigingen in de spelerslijst die s.v.p. verwerken! Niet kloppende spelerslijsten geven regelmatig problemen en kunnen tot boetes, strafpunten en verlicht overspelen van een wedstrijd leiden. (e.v.t. kan een correctie achteraf in de opmerkingen opgenomen worden).
2) Laat beide scheidsrechters DIRECT NA de wedstrijd de uitslag en eventuele kaarten invoeren (dit gebeurt dus op het veld, in de zaal of in het clubhuis). De eerste scheidsrechter voert alle gegevens in en rond het DWF af waarna de tweede scheidsrechter deze gegevens moet bevestigen.
3) Tot slot moeten BEIDE teambegeleiders/aanvoerders de uitslag en eventuele kaarten bevestigen (dit gebeurt dus ook op het veld of in het clubhuis). NB: er zijn dus totaal VIER partijen die het DWF moeten invullen en afronden: TWEE scheidsrechters en TWEE teambegeleiders/aanvoerders!