Club- en gedragsregels

Bij DMHC combineren we gezelligheid, sportiviteit en gasvrijheid. Bij ons is iedereen welkom en hebben we plezier met elkaar. Door samen te zijn helpen we elkaar te ontwikkelen en gaan we gezamenlijk uitdagingen aan. Wij zijn als lid, ouder en vrijwilliger betrokken bij het verenigingsleven. 

Gedragsregels
Om deze gezelligheid, betrokkenheid en sportiviteit te waarborgen, hebben we met elkaar gedragsregels opgesteld. De gedragsregels zijn het fundament van onze hockeyclub. Een overzicht van alle regels vind je onder deze link. Samengevat komt het neer op het volgende:

DMHC is van ons allemaal: we zijn gastvrij en koesteren ons complex en mensen.

Met veel handen samen veel plezier: [email protected] gewoon doen.

Hockey=teamsport=teamwork=lol=gezelligheid

Communiceer met respect want sportiviteit wint altijd.

Tucht en vertrouwen
DMHC wil een hockeyclub zijn waar iedereen zich veilig voelt en plezier beleeft aan de hockeysport. Daarom hebben wij een vertrouwenscontactpersoon aangesteld; Roosmarijn van Leur, zij fungeert als eerste opvang voor iedereen met een klacht of een vraag m.b.t. agressie, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, bedreigingen, pesten of discriminatie. Het spreekt voor zich dat zij een geheimhoudingsplicht heeft.

Ook hebben wij binnen DMHC een Tuchtcommissie. Deze adviseert het bestuur over situaties waarbij leden van DMHC zich, individueel of als groep, op of buiten de club (vermeend) misdragen hebben. Ook kan de Tuchtcommissie adviseren over situaties van (vermeend) wangedrag door mensen die zich op het terrein van DMHC bevonden, ook als ze geen lid zijn van de club. De Tuchtcommissie krijgt zaken doorgestuurd van het bestuur, bijvoorbeeld klachtbrieven van andere clubs, notities van wangedrag van de KNHB of meldingen over (frequente) rode kaarten binnen één team of bij een individuele speler. Onder deze link vind je het tuchtreglement en onder deze link informatie over de gele en rode kaarten in het veld met het formulier om wangedrag te melden. 

Verklaring Omtrent het Gedrag: VOG
Hoe gaan we met elkaar om, hoe spreken we elkaar aan en hoe zorgen we dat we onze ‘strijdkreet’ ook waar kunnen maken? Door onder meer vrijwilligers die met kinderen werken om een bewijs van goed gedrag te vragen, de zogeheten: VOG. 

Op advies van NOC*NSF hebben wij voor alle begeleiders van jeugdteams een VOG aangevraagd. Als uit de screening blijkt dat bijvoorbeeld een begeleider in het verleden is veroordeeld voor seksueel misbruik, dan wordt de VOG niet aan hem of haar verstrekt. De aangevraagde VOG’s worden individueel verstrekt en aan de betreffende begeleider toegezonden door Justitie. Een gescande kopie wordt opgeslagen en bewaard met in achtneming van de AVG. Vragen? Stuur een mail naar [email protected].