Contributie

Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie van het nieuwe seizoen bepaald. Hieronder vind je het overzicht voor het seizoen 2023/2024.


Contributie-categorie Bedrag
1 Senioren (23jr en ouder) € 367,50
2 Jonge senioren (18-22jr) € 321,50
3 Trimhockey / Trainingslid Senioren (18jr en ouder) € 229,50
4 Fithockey (50jr en ouder) € 62,00
5 ABCD leeftijd (10-17jr) € 418,50
6 E leeftijd (8-9jr) € 377,50
7 F leeftijd (7jr) € 338,50
8 Hockeyschool (6jr) / Trainingslid Jeugd (6-17jr) € 165,00
9 G-hockey (6-17jr) € 79,50
10 Funkey Hockey (4-5jr) € 129,50
11 Maximale contributie gezin * € 1.338,75
12 Niet spelend lid € 85,00
13 Donateur € 60,00
14 Zaalhockey bijdrage senioren (verplicht voor Heren 1 en Dames 1) € 98,50
15 Selectie bijdrage € 98,50
16 Inschrijfgeld € 40,00


Opmerkingen contributie-schema 2023/2024:

  • Peildatum voor de leeftijdscategorie: 1-10-2023;
  • Contributiebetaling uitsluitend o.b.v. automatische incasso in 1 termijn zonder kosten of meerdere termijnen (max 8) met een opslag van EUR 1,20 per termijn ;
  • Ontbreken van toestemming voor automatische incasso en te laat betalen kan ernstige gevolgen hebben (zoals: schorsing, inschakelen incassobureau, administratie- en incassokosten);
  • Lid worden vanaf 1-11-2023, de reguliere jaarcontributie wordt pro rato berekend;
  • Er wordt per team een borgsysteem gehanteerd voor de uitgegeven materialen welke per lid geïncasseerd wordt bij de inning van de contributie termijn;
  • Zaalhockey deelname is verplicht voor Heren 1, Dames 1 en alle jeugdteams;
  • Zaalhockey bijdrage voor jeugdteams is inbegrepen in de contributie, voor Heren 1 en Dames 1 wordt deze separaat berekend;
  • Bij zaalhockey kan er een vergoeding gevraagd worden ten bate van de inzet van een scheidsrechter.
  • Verplichte bardienst 2x per seizoen per lid, afkoop 150,- Euro per lid per seizoen, no show voor bardienst, per keer 100,- Euro.

* De maximale contributie per gezin heeft betrekking op 1 adres en alleen op de categorieën 1 t/m 10, exclusief de zaalhockeybijdrage welke bij de jeugd is inbegrepen. Categorieën 12 t/m 16 zijn uitgesloten van de berekening. De korting zal in de tweede helft van het seizoen berekend worden.