Inschrijfformulier DMHC


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Lidmaatschap
   
 
   
   
   
 
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
Vrijwilligerswerk
   
   
   
   
   
Automatisch incasso
  “De Algemene Ledenvergadering heeft eerder besloten dat een lidmaatschap voor nieuwe leden alleen mogelijk is, indien de contributie wordt betaald middels automatische incasso. De contributie wordt in 2 termijnen geïncasseerd. De hoogte van de contributie, de incassomomenten en alle overige informatie m.b.t. de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. De informatie daarover is ook terug te vinden op de website van DMHC.”

 
Machtiging.
  Hierbij machtig ik DMHC om de ‘Contributie’ automatisch te incasseren van mijn rekening, zolang het lidmaatschap voortduurt of totdat de machtiging wordt ingetrokken.