Corona Coördinator dienst

Beste DMHC’ er,

 

Zoals je weet zijn de reguliere bardiensten in verband met de COVID19 virus maatregelen afgelast tot nader order. Het clubhuis is gesloten. Ondanks dat doen wij nu wel een dringend beroep op u, aangezien we genoodzaakt zijn weer gebruik maken van de oorspronkelijke inroostering van bardiensten voor seizoen 2019-2020. De reden is dat de jeugdtrainingen sinds vorige week zijn herstart, echter onder een strikt COVID19 protocol. Dat houdt in dat wij als vereniging een reeks maatregelen moeten nemen om de kinderen veilig kunnen laten sporten met inachtneming van 1.5 meter afstand en hygiëne maatregelen. Om dit in goede banen te leiden hebben wij COVID19 coördinatoren nodig tijdens alle trainingen. Dat zijn personen die op toerbeurt en in vaste tijdblokken op het terrein toezicht houden op de correcte toepassing van het COVID19 protocol. Zonder COVID19 Coördinatoren kunnen de trainingen geen doorgang vinden.

 

Het is inderdaad geen bardienst, maar deze belangrijke taak vragen wij nu aan jou om uit te voeren in het onderstaande tijdvak. 

 

U dient uiterlijk 15 minuten voor aanvangstijd aanwezig te zijn en u kunt zich melden bij de COVID19 Coördinator uit het voorgaande tijdvak. 

 

Bijgaand vind u de instructie voor de COVID19 Coördinator.  Lees deze voorafgaand aan de dienst aandachtig door.

 https://dmhc.nl/files/documenten/2020514_Instructie%20COVID-19%20co%C3%B6rdinator.pdf

Wij danken u hartelijk voor uw inzet in deze en het begrip voor de ontstane situatie waarmee wij allen als leden en vrijwilligers gezamenlijk een oplossing voor moeten zoeken.

Graag een bevestiging sturen aan [email protected]

 

 

Bestuur DMHC