xxxMissie en Visie

 

Hockey Club DMHC Dordrecht

 

Onze Missie en Visie

 

De familieclub met ambities

 

DMHC is een laagdrempelige, professionele, gestructureerde, groeiende hockeyvereniging met een transparante cultuur gedragen door vrijwilligers, waar plezier en presteren in een veilige en gezellige omgeving centraal staan.

 

DMHC is ambitieusen wil gezamenlijk met alle leden, vrijwilligers, ouders en sponsors vernieuwen met respect voor het verleden, om zo de beste en gezelligste hockeyvereniging van Zuid Holland Zuid te zijn.

 


In de periode 2012 – 2017 is het beleid van DMHC er op gericht om dé drie pijlers van de club verder te versterken: Familieclub, verbinden en presteren.

 

DMHC wil een familieclub zijn:

 

1. Groei totaal aantal leden naar 1200

 

2. Definiëren van pakket basisvoorzieningen voor elk lid en realiseren dat ook daadwerkelijk voor elk lid beschikbaar is.

 

3. Betekenis hebben voor alle leden/betrokkenen: prestatiehockey, breedtesport, horeca, meetings, etc.

 

Verbinding van junioren en senioren & presteren en plezier:

 

1. Tenminste 50% van de Jeugd (aantallen) stroomt door naar de senioren

 

2. Presteren en plezier worden verbonden door focus op de ontwikkeling van de jeugd op alle niveaus in alle leeftijdsklassen.

 

3. Kennis & ervaring senioren/’oudere’ jeugd naar jeugd overbrengen

 

DMHC wil hogerop (presteren):

 

1. Heren 1 en Dames 1 spelen (stabiel) 1e klasse.

 

2. De 1e jeugd teams (A t/m D) spelen subtop.

 

3. Talentherkenning & -ontwikkeling (regio Zuid Holland Zuid)

 

In de beleidsplannen leggen wij maatregelen vast die wij als vereniging moeten nemen om onze missie, visie en doelstellingen te realiseren. Hiervoor zijn de volgende 6 speerpunten vastgesteld:

 

1. aanleg 3 (semi-) watervelden

 

2. oprichten van Top Hockey Commissie

 

3. verbouwing van de accomodatie (kleedkamers, ...)

 

4. behoud oudere jeugd/groei senioren;

 

5. groei aantal leden

 

6. kwaliteit jeugdopleiding verhogen

 

 

De nieuwe visie/ambities zijn tot stand gekomen door consultatie van leden via brainstorm sessies (ca. 30 leden), gesprekken met betrokkenen binnen de club, consultatie van de KNHB en raadpleging van visie/ambities bij aantal vooraanstaande hockeyclubs.
 
 
Onze Missie en Visie