Inschrijfformulier DMHC


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Lidmaatschap
   
 
   
   
   
 
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
Vrijwilligerswerk
   
   
   
   
   
Automatisch incasso
  “De Algemene Ledenvergadering heeft eerder besloten dat een lidmaatschap voor nieuwe leden alleen mogelijk is, indien de contributie wordt betaald middels automatische incasso. De contributie wordt in 2 termijnen geïncasseerd. De hoogte van de contributie, de incassomomenten en alle overige informatie m.b.t. de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. De informatie daarover is ook terug te vinden op de website van DMHC.”

 
Machtiging.
  Hierbij machtig ik DMHC om de ‘Contributie’ automatisch te incasseren van mijn rekening, zolang het lidmaatschap voortduurt of totdat de machtiging wordt ingetrokken.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.