Dordrechtse Mixed Hockey Club
DMHC app volg ons op: 
Je bent hier: HomeClub van 100Doelstelling
Contact met CT&I

Gedragscode DMHC

DMHC Clubcard en App


Recente verslagen
Nog geen verslagen


Binnenkort bij DMHC
Laatste tweets Twitter

 
Club van 100:

Binnen DMHC zijn ‘vrienden van de club’ actief. Dit zijn sportvrienden met een grote betrokkenheid bij de club, die graag op persoonlijke titel een extra financiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de club.

 

Doel:

De club heeft ten doel de ondersteuning, zowel financieel, facilitair of anderszins, van de Dordrechtse Mixed Hockey Club en dit alles in de ruimste zin van het woord.?Van een deel van het binnenkomende geld zullen concrete doelen binnen de vereniging worden gefinancierd. De doelen dienen ten goede te komen aan een zo breed mogelijke doelgroep. Minimaal ¾ van de opbrengst komt ten goede aan de vereniging. De verdeling van de middelen zal tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Club van 100 worden bepaald en aan het bestuur van de vereniging worden gepresenteerd. Daarnaast heeft de jaarlijkse vergadering tot doel de leden van de Club van 100 met elkaar in contact te brengen en zo de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten.


Reglement:

Het reglement van de Club van 100 is kort en duidelijk:

- De Club van 100 is onafhankelijk van het bestuur van de vereniging.

- Inkomsten en uitgaven lopen via een aparte rekening bij de penningmeester van DMHC. 

- Ondersteunt de vereniging met concrete zaken.

- De Club van 100 wil dat de ondersteuning zichtbaar is voor zijn leden.

 


Wie kan lid worden:

- Lidmaatschap van de Club van 100 is een persoonlijk lidmaatschap.

- Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

- De contributie wordt jaarlijks in mei, via automatische incasso geïnd.  

 


Wat krijg ik ervoor terug:

- Inspraak in de selectie van projecten ten behoeve van de vereniging.

- Een vermelding op de "Club van 100” ledenpagina op de website. 

- Eenmaal per jaar, in maart, een ledenvergadering van de Club van 100.

- Uitnodiging voor de jaarlijkse Sponsorbijeenkomst.

 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Club van 100 via e-mail: [email protected]  Hierbij meld ik me aan als lid en machtig ik de Club van 100, tot wederopzegging, de jaarlijkse bijdrage van euro 50,-- van onderstaande rekening af te schrijven.

Naam:

Emailadres:

Rekeningnummer:

Rekeninghouder:


Hoofdsponsor
Subsponsoren

Overige sponsoren