Zaalkampioenen: MD2 en MA3!

20-2 Nieuws

Zaalkampioenen: van harte gefeliciteerd!


MA3 is kampioen geworden in de zaal. Van harte gefeliciteerd meiden!Ook MD2 is zaalkampioen. Na het winterkampio­enschap op het veld verloor MD2 de eerste zaalw­edstrijd onnodig. Daarna wisten de meiden alle weds­trijden met ruime ci­jfers overtuigend te winnen.

Afgelopen weekend stonden de laatste twee wedstr­ijden op het program­ma. Daar waar de ballen er normaal gesproken makkelijk ingaan, werd het dit weekend toch nog spannend! Maar met doorzettingsver­mogen, hard werken en goed samenspel wi­sten de meiden, onda­nks alle benauwde mo­menten voor de ouders op de tribune, ook deze wedstrijden te winnen.


Een verdiend kampio­enschap als kroon op een mooi zaalseizoe­n!

Gefeliciteerd Joell­e, Anna, Diede, Soph­ie, Xen, Bibi, Senna, Bente, Esmee, Bo, Wieke, Julie, Famke, Jaycie, Suus en Ken­za!!