Procedure Teamindeling 2018-2019

12-5 Nieuws

Het eind van het seizoen nadert en dat betekent dat de Commissie Talentherkenning & Indeling (C.T. & I.) volop bezig is met de teamindeling voor het volgend seizoen.


De teamindeling komt tot stand op basis van 1 TIPS-formulier, die dit seizoen is ingevuld door trainer en coach en de 10-minuten gesprekken tussen C.T. & I. en de trainers en/of coaches van de teams.


Teamindeling 1e teams: de 1e en 2e Jeugdteams (A t/m D) krijgen een selectietraining en die start in de week vanaf 21 mei. De selectietraining zal 2 weken gaan duren.


Na de 1e week vindt de 1e selectie plaats, waardoor in de 2e week een kleinere groep overblijft voor de selectietraining die nog komt. De spelers/speelsters die na de selectietraining afvallen voor een 1e team worden daarover geïnformeerd met een opgave van de reden, zodat de speler/speelster weet waar aan gewerkt kan worden om eventueel later in het seizoen, of in een volgend seizoen alsnog te kunnen doorstromen naar een 1e team.


Als je na de eerste training afvalt, betekent dat je dan niet geselecteerd wordt voor het 1e team en dat je niet automatisch in het 2e of 3e team komt.


Spelers die tijdens het huidige seizoen zijn aangemeld op de TIPLIJN zijn (of worden binnenkort) beoordeeld en vernemen van de C.T.& I. of zij in aanmerking komen voor de selectietrainingen.


De spelers/speelsters die in aanmerking komen voor een selectietraining ontvangen een uitnodiging voor deze trainingen.


Bekendmaking nieuwe teamindeling: In week 24 worden de nieuwe teams gepubliceerd op de site.


Opzeggen: Opzeggingen moeten vóór 31 mei doorgegeven worden aan de ledenadministratie. Opzeggen na 31 mei betekent betaling contributie voor het nieuwe seizoen. Als je nu hebt opgezegd en je besluit te wachten tot de nieuwe teamindeling en je wil dan weer lid worden is er geen mogelijkheid dat je in je oude team komt of selectieteam.

Wij vertrouwen erop dat dit schrijven duidelijkheid geeft over de teamindeling voor het seizoen 2018-2019.


Met vriendelijke groet,

C.T.& I.