DMHC COMMUNICATIE ENQUETE: RESULTATEN EN FOLLOW-UP

20-6 Nieuws
170 Personen (43 % ouders en 19 % trainers/coaches) hebben afgelopen mei de enquête over communicatie ingevuld en daar is de Commissie PR en Communicatie erg blij mee. De beantwoording van de vragen kan als volgt worden samengevat.

 

Waardering verschillende communicatiemedia

 • Een dikke 8 voor de nog in te voeren DMHC Hockey App (daar is dus echt behoefte aan).
 • Een 7 voor de website, Mijn DMHC, Mijn Team en de mailings.
 • Een 6 voor Hockey TV, Nieuwsbrief de Polsslag en de Social Media.

 

Meest gebruikte media

 • De website (100%), mailings (94%) en Mijn DMHC (71%) worden het meest gebruikt.
 • De Nieuwsbrief De Polsslag (39%) en de Social Media (27%) komen op de tweede plek.
 • De DMHC App zal naar verwachting veel gebruikt gaan worden (74%).
 
Communicatievoorkeur met score "zeer belangrijk + belangrijk"
 • 98% van de leden vindt de website belangrijk tot zeer belangrijk.
 • Ook belangrijk, met een iets lagere score, zijn de mailings (79%), de DMHC Hockey App (72%), Mijn DMHC/Mijn Team (71%).
 • De Social Media (12-23%) en De Polsslag (32%) scoren laag in communicatievoorkeur.


Follow-up op uitkomst enquête   

Uit de enquête zijn ook suggesties naar voren gekomen  waar en hoe de communicatiemiddelen verbeterd kunnen worden. Waar mogelijk (indien technisch en financieel haalbaar) wordt een en ander opgepakt door de Commissie PR en Communicatie (waar nodig in overleg met onze leverancier LISA) of andere commissies binnen DMHC.

 

De focus van de Commissie PR en Communicatie zal vooral liggen op communicatiemiddelen die de leden (zeer) belangrijk vinden en daarom zal er achtereenvolgens gewerkt worden aan het:

 • introduceren van de DMHC App bij de start van het nieuwe seizoen;
 • verbeteren van de websitestructuur (toegankelijker, simpeler, overzichtelijker);
 • opstellen van beleid inzake het publiceren van namen van teamspelers op de website; Gedacht wordt de spelersoverzichten minder toegankelijk te maken (dus alleen in Mijn Team en Mijn DMHC).
 • verbeteren van de mailings;
 • vastleggen wanneer en hoe een mailing vanuit LISA verstuurd wordt.
 • promoten van het gebruik van en in functionaliteit verbeteren van Mijn Team;
 • opstellen van beleid per communicatiemedium (doel/inzet website, mailings, social media).
 • wijzigen van HockeyTV leverancier in overleg met de sponsorcommissie.
 
Namens de Commissie PR en Communicatie
Olke Jan van der Meer - Webmaster
Michiel Meijer - Bestuurslid PR en Communicatie