ALV uitgesteld

9-12 Nieuws Beste leden,

Zonder nog definitief een datum te hadden vastgelegd, heeft het bestuur besloten de 'najaars-ALV' uit te stellen tot een nader te bepalen datum in het eerste kwartaal van 2022.
Belangrijkste reden is om een ALV te kunnen houden in het clubhuis van DMHC (niet digitaal) en zoals de restricties op dit moment gelden, is dat helaas niet mogelijk.

We hopen u eind januari te kunnen berichten over een datum.

Met vriendelijke groet,
Bestuur DMHC