Verkeersveiligheid en bereikbaarheid DMHC

29-11 Nieuws

Als betrokken vereniging willen we actief inspelen op de verduurzaming van reisgedrag. En we willen dat iedereen comfortabel en veilig reist van naar de club, zonder incidenten. Het gaat dan om wandelen, het gebruik van de auto, fiets, brommer/scooter en het openbaar vervoer.

Onderdeel van de gemeentelijke SportVerkeerScan is een vragenlijst voor leden van onze vereniging om inzicht te krijgen in de wensen en het reisgedrag van onze leden en de ervaringen met de huidige bereikbaarheid en veiligheidsbeleving. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor het doen van concrete voorstellen aan ons als club en de gemeente om ‘pijnpunten’ op te lossen op het gebied van bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid.

Op 29 november hebben alle leden een mail ontvangen met een actieve link naar de SportVerkeerScan enquete. We roepen eenieder op om hieraan deel te nemen.