Uitnodiging Algemene Ledenvergadering donderdag 10 december 2020

12-11 Nieuws

Het bestuur van DMHC nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 10 december 2020 om 20.00 uur.

In verband met de huidige corona maatregelen zal deze vergadering vooralsnog online plaatsvinden via een Zoom-meeting. Graag uiterlijk 26 november a.s. aanmelden voor deze ledenvergadering door het sturen van een mail naar [email protected]


De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Goedkeuring notulen ALV 9 juli 2020

3. Ingekomen stukken

4. Terugblik afgelopen maanden

5. Afsluiting financiƫn seizoen 2019-2020

6. Samenstelling bestuur

7. Seizoen 2020-2021

8. Rondvraag

9. Sluiting

De definitieve agenda en stukken worden 24 november gedeeld.


Namens het bestuur van DMHC,

Marcel Spijkers, voorzitter