Einde seizoen / opzegging lidmaatschap

15-5 Beste leden, 
 
Het seizoen loopt helaas, op een bizarre wijze, al weer ten einde. Wij gaan er vanuit iedereen, na dit bijzonder seizoens-einde, na de zomer weer terug te zien op de velden van onze DMHC. Hopelijk kunnen we tegen die tijd weer "normaal" hockeyen! Mocht je toch andere plannen hebben dan willen we je graag wijzen op onderstaande informatie. Houd de genoemde data goed in de gaten.
 
Opzeggen lidmaatschap
Als je komend seizoen niet meer wilt spelen of trainen bij DMHC, dan moet jouw opzegging uiterlijk 31 mei 2020 bekend zijn bij de ledenadministratie. Alleen opzeggingen ingediend bij de ledenadministratie ([email protected]) worden verwerkt. Berichten over opzegging aan anderen worden niet verwerkt en zijn derhalve niet (rechts)geldig. Opzeggen kan dus alleen door een emailbericht te sturen naar [email protected]
 
Indien je opzegt na 31 mei 2020 word je lidmaatschap beĆ«indigd per 1 juni 2021 en ben je tot en met die datum contributie verschuldigd, op basis van jouw leeftijd en teamindeling van het seizoen 2020-2021. 
 
Indien je correct hebt opgezegd en na de zomervakantie besluit toch weer lid te willen worden, dan dien je je als nieuw lid aan te melden bij de ledenadministratie en ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. We kunnen dan niet garanderen dat er direct ruimte is om jou in een team in te delen. De verwachting is dat de teamindelingen medio juni 2020 afgerond worden. 
 
Graag willen wij dat alle leden op de hoogte zijn van deze regels. Daarom informeren wij je hierover via dit bericht op de site, de app en persoonlijk via de mail. Indien je de mail niet hebt ontvangen verzoeken wij je vriendelijk om via de site of app jouw gegevens te controleren en indien nodig aan te passen.  
 
Langdurige blessures seizoen 2020-2021
Het kan natuurlijk voorkomen dat je vanwege een blessure gedurende langere tijd niet in staat bent om te spelen en te trainen. In dat geval kun je een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur met het verzoek in aanmerking te komen voor een coulance regeling. Dit verzoek kun je indienen via [email protected] Het bestuur zal je in elk geval vragen een doktersverklaring te overleggen. LET OP: Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen op het moment dat je aan jouw lopende contributieverplichtingen hebt voldaan. Gemaakte afspraken over contributie met trainers, teammanagers, coaches of andere vrijwilligers van DMHC zijn niet geldig. Het komt voor dat leden die geblesseerd zijn uit eigen beweging menen geen contributie te hoeven te betalen. Dit is natuurlijk niet juist. Je hebt als lid ten alle tijde de verplichting tot het betalen van contributie.
 
Trainingslid
Indien je trainingslid bent, is het NIET toegestaan om wedstrijden te spelen, je bent tenslotte geen spelend lid. Een heel belangrijk verschil omdat een trainingslid en de club niet verzekerd zijn voor ongelukken tijdens een wedstrijd! Indien een trainingslid wel een wedstrijd speelt en er doet zich een ongeluk voor, dan heeft dat verstrekkende gevolgen voor het trainingslid en de club. Tevens krijgt de club een boete van de KNHB. De club zal de kosten die hieruit voortvloeien op het trainingslid verhalen. Als je als trainingslid wedstrijden wilt spelen, dan moet je je lidmaatschap om te zetten naar spelend lid. DMHC overweegt nog om als vereniging zelf sancties op te kunnen leggen voor het zonder correct lidmaatschap deelnemen aan wedstrijden.
 
Uiteraard hopen wij dat de wereld er eind augustus weer zoveel beter voorstaat dat we de draad waar we medio maart zijn gebleven, weer kunnen oppakken. Met veel trainingen, veel wedstrijden en veel andere activiteiten voor iedereen. Wij hopen jullie dan weer op het veld of langs de lijn te ontmoeten.
 
NB: Bovenstaand bericht is gericht aan de leden, vanzelfsprekend ook bedoelt voor de ouders van jeugdleden; lees dan voor 'je': 'je kind/kinderen'. 
Heb je al een opzegging ingediend en hiervan een bevestiging ontvangen, dan is de opzegging reeds bekend en correct verwerkt in de ledenadministratie.

Vriendelijke groet, 
Bestuur DMHC