Maatregelen rondom herstart trainingen jeugd

26-4 Nieuws
De werkzaamheden zijn in volle gang om er voor te zorgen dat we weer opstarten met de trainingen en dat DMHC Corona-proof is.

Momenteel plannen we om vanaf aanstaande woensdag 29 april te gaan starten met de jeugdtrainingen. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in volle gang. Het aangepaste tijdelijke trainingsschema zal later vandaag worden gepubliceerd.

In de eerste week trainen alleen de hockeyschool en de jeugd t/m D. Vanaf dinsdag 5 mei (4 mei is dodenherdenking en dan wordt er niet getraind) is het de bedoeling om ook de overige jeugdteams t/m A te laten trainen.
Gezien het aantal teams en de noodzaak om in ieder geval anderhalve meter afstand te houden, gaan we er vanuit dat dit voorlopig 1x per week zal zijn. 
De organisatie van de trainingen en de routing op het complex zijn door de maatregelen anders dan we zijn gewend. Met het opstarten van de hockeytrainingen is helaas nog geen sprake van herstart van het verenigingsleven omdat het clubhuis gesloten blijft en we op dit moment ouders/verzorgers niet toe kunnen laten op het complex.

Daarnaast zullen we met inachtneming van het KNHB-protocol een aantal richtlijnen opstellen om een veilige omgeving te creëren. Zo hopen we er met elkaar voor te zorgen dat de club een veilige plek blijft om te trainen;

Algemene informatie over de trainingen

Het is fijn dat de trainingen weer opgestart kunnen worden, maar er zijn wel regels waar we ons met zijn allen aan zullen moeten houden. Daarom:

  • in verband met de anderhalvemeterregel krijgt ieder team meer ruimte op het veld en moeten we vooral aandacht hebben voor de wisselmomenten op en rond de velden. Dit kost meer tijd.
  • het deelnemen aan de trainingen is vrijwillig. Om de training te laten doorgaan, is echter een minimum aantal spelers noodzakelijk. Coördinatie van (eventuele) afzeggingen is in handen van de teammanagers.

Maatregelen op het complex

We gaan weer hockeyen, maar op grond van protocollen gelden voorlopig de volgende maatregelen:
  • alleen de spelers, trainers en coördinatoren betreden het complex. Het DMHC-complex is op dit moment nog niet opengesteld voor ouders of verzorgers;
  • op en rond het DMHC-complex worden maatregelen getroffen met looppaden voor eenrichtingsverkeer, zones voor brengen en halen van de kinderen etc.; 
  • elk trainingsveld heeft een vaste in- en uitgang. Dit betekent misschien dat je moet afwijken van de vertrouwde en kortste route, maar dit alles is in het kader van de veiligheid; 
  • de begane grond van het clubhuis is geopend voor trainingsmaterialen. Ook zijn er een EHBO-trommel en blessure-ijs beschikbaar;
  • de kleedkamers en wc’s in het clubhuis zijn gesloten. Ga dus thuis naar de wc;
  • de trainingsmaterialen, zoals ballen en pionnen worden alleen door de trainer met de hand aangeraakt. Er wordt getraind zonder hesjes;
  • Zoals al eerder gemeld is het complex alleen geopend voor de georganiseerde trainingen. Vrij trainen is helaas nog niet mogelijk.
  • Deze opzet geldt tot nader order en onder voorbehoud van de gemeentelijke goedkeuring om het DMHC herstart-plan te kunnen uitvoeren. Herstarten wij zonder akkoord, dan zullen hier consequenties aan verbonden zijn. We zijn dus afhankelijk van nadere besluitvorming en maatregelen en ook door onze eigen evaluaties kunnen aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Alle berichtgeving, waaronder definitieve maatregelen en regels op en om het DMHC-complex verloopt via nieuwsberichten op de website en in de clubapp. Hou deze dus goed in de gaten i.v.m. updates. Voor verdere informatie rondom hockey en Corona verwijzen wij graag naar www.knhb.nl

Alle betrokken teams, teambegeleiders, betreffende trainers worden via Hockeytechnische zaken van de DMHC geïnformeerd, en voor vragen over de hervatting moet men zich wenden tot de manager van het betreffende team. 

Voor reacties of verdere input graag naar [email protected]