Stand van zaken hervatting trainingen DMHC

25-4 Nieuws

Beste leden,


Na het goede nieuws eerder deze week en op basis van het Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, welke vrijdagavond is verstuurd door de gemeente Dordrecht aan DMHC, heeft het bestuur de ambitie om zo snel als mogelijk een plan op te stellen om vanaf 29 april te starten met de trainingen voor de jeugdleden. Hierbij wordt ons opgedragen om te handelen binnen de noodverordening van de gemeente en tevens zijn we afhankelijk van een positieve beslissing van de Veiligheidsregio Zuid-Holland v.w.b. het openstellen van het gehele Sportpark Schenkeldijk.


Voordat ons trainingsplan kan worden geactiveerd moet het worden goedgekeurd door de gemeente Dordrecht. Onze ambitie is om zo snel als mogelijk te starten met de trainingen van de jeugdteams t/m D om daarna verder uitrollen naar de overige jeugdteams. 

Aanstaande dinsdag (vanwege Koningsdag) wordt het plan van DMHC ingediend bij de gemeente. Over de verdere voortgang zullen we jullie uiteraard zsm informeren. Tot verdere aankondiging blijft de accommodatie van DMHC gesloten en is het terrein niet toegankelijk.


Het staat vast dat dit alles een enorme aanpassing vraagt ten opzichte van de normale gang van zaken en daarom willen wij ook een beroep doen op extra ondersteuning van leden om de helpende hand te bieden deze organisatie te helpen opzetten. In dat geval graag je reactie naar [email protected]


Wij zullen zoveel en zo snel als mogelijk informatie betreffende de voortgang blijven delen.


Bestuur DMHC