Corona-virus

2-3 Nieuws

Beste leden,


Het zal u niet ontgaan zijn dat er inmiddels besmettingen in Nederland zijn door het Corona-virus. Hierdoor ontstaat er onrust en zijn er vragen over hoe de vereniging in dit soort gevallen handelt. 


De vereniging zal in de noodzakelijke gevallen de adviezen en aanwijzingen van het RIVM en GGD opvolgen. Zie https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 voor meer informatie. Uiteraard is het ook belangrijk dat u uw eigen verantwoordelijk neemt, mocht er sprake zijn van of twijfel zijn over (mogelijke) besmetting. In dit soort gevallen is het raadzaam het zekere voor het onzekere te nemen en contact op te nemen met de huisarts of GGD en thuis te blijven.


Voor dit moment is er geen aanleiding om maatregelen in te stellen binnen de vereniging. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en mocht er aanleiding zijn, zal opnieuw bekeken worden hoe te handelen en zult u hierover worden geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,


Marcel Spijkers

 

Voorzitter