Oproep: Commissaris Horeca en Horeca Coördinatoren

14-2 Nieuws

Het clubhuis op de terp is het ‘kloppend hart’ van DMHC. Na een ingrijpende opknapbeurt in de wintermaanden mogen we met recht spreken van een frisse, uitnodigende, prettige ruimte waarvan we hopen dat het een comfortabele plek wordt waar eenieder graag aanwezig is voor een wedstrijd of training, commissiewerk, een teamoverleg, een evenement of gewoon een gezellige ochtend. Hierbinnen zijn de bar en de barorganisatie een onmisbare component. In de afgelopen maanden is de huidige barexploitatie tegen het licht gehouden en zijn we gekomen tot een hernieuwde opzet. De basis wordt gevormd door een iets gewijzigde organisatie en we zoeken daarvoor enthousiaste, gedreven personen die affectie hebben met het reilen en zeilen rond de bar. Wij zoeken met spoed:Commissaris Horeca

De Commissaris Horeca is het hoofd van het horeca team en is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie achter de bar. De Commissaris Horeca stuurt 6 Horeca Coördinatoren, de keukenploeg en twee administratieve krachten aan en draagt – via dit team - zorg voor praktische zaken zoals het inroosteren van keukenploeg en vrijwilligers voor de bardiensten, het (laten) verhelpen van technische gebreken, de vrijwilligersbetalingen, het up-to-date houden van het produktenassortiment en de aanvulling van de voorraden. Bovenal ziet de Commissaris Horeca erop toe dat de gasten altijd in een schoon, opgeruimd en comfortabel clubhuis gastvrijheid worden onthaald en dat er kwaliteit wordt geleverd voor wat betreft dranken en versnaperingen. En als vanzelfsprekend dat het aanbod wordt afgestemd op de behoeften van de gasten. Het monitoren van en sturen op baromzet, kosten-efficiëntie en financieel rendement behoort tevens tot de verantwoordelijkheid van de Commissaris Horeca. De Commissaris Horeca fungeert als aanspreekpunt voor het bestuur, evenementencommissie, onderhoudsteam, leveranciers, contractanten en leden. 


Al met al een veelzijdige, uitdagende en vitale rol binnen onze vereniging waarvoor wij een gedreven en servicegericht persoon zoeken met ruime ervaring in de horeca en goedeorganisatorische en sociale vaardigheden. Deze persoon demonstreert ‘eigenaarsschap’ voor de bar, promoot strikte naleving van regels en fatsoens-omgangsvormen en heeft een duidelijke toekomstvisie op het barbeheer en bijbehorende beleid. 


Voor deze rol is een financiële compensatie van toepassing. Naar verwachting zal de rol een tijdbesteding van 15-20 uur per week vergen. Regelmatige aanwezigheid in het clubhuis tijdens openingstijden is vereist, echter met de inzet van 6 barcoördinatoren zal toezicht, begeleiding en aanspreekpuntfunctie tijdens openingstijden worden verdeeld over het gehele team.   Horeca Coördinatoren (6)

De Horeca Coördinator maakt deel uit van het vaste horeca team en heeft de operationele leiding over de bar gedurende een dag of dagdeel. De Horeca Coördinator coördineert de taken, houdt toezicht in het clubhuis, stuurt het barteam van vrijwilligers en de keukenploeg van de betreffende dienst aan en fungeert als centraal aanspreekpunt / vraagbaak. De Horeca Coördinator opent en sluit het clubhuis, instrueert en begeleidt de vrijwilligers die voor een bardienst staan ingeroosterd en draagt ervoor zorg dat de bar en de keuken veilig en efficiënt draaien met oog voor de klant. Tevens neemt de Horeca Coördinator een aantal algemene horecataken tot zijn/haar rekening, zoals inroosteren van vrijwilligers, afstemming met evenementencommissie en onderhoudsteam, assortimentsbeheer, schoonmaak, speciale acties en aanbiedingen, inrichting van de ontmoetingsruimte, inkoop, onderhoud aan technische installaties, kassabeheer, logistieke zaken en dergelijke. Aangezien het team bestaat uit 6 Horeca Coördinatoren kunnen deze taken worden verdeeld waarmee de inzet / tijdsbesteding redelijk is en blijft. 


Voor deze rol is de vrijwilligersvergoeding van toepassing. Naar verwachting zal de rol een tijdsbesteding van 5-10 uur per week vergen.


Dus wil je in een leuk team aan de slag achter de bar en wil je mede zorgdragen voor een gastvrije onthaal van de gasten in het clubhuis, dan is deze rol een goede match met jou!Procedure

Mocht 1 van de hierboven beschreven rollen je aanspreken, wil je meer informatie of wil je jezelf aanmelden, richt dan een berichtje aan mailadres [email protected] of neem direct contact op met bestuurslid Accomodatie en Bar, Casper Arink (tel. 06-11719086).