Nieuw Bestuur voor DMHC

27-11 Nieuws
Beste leden,

Tijdens de afgelopen ALV van 20 november jl. hebben belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur van DMHC, welke voor u van belang zijn. 

Binnen het bestuur hadden Pieter Nieuwenhuijsen (voorzitter) en Marleen Bartelts (penningmeester) aangegeven hun taken te willen overdragen per ALV aan het nieuw te installeren bestuur. In aanloop naar de ALV  had Marcel Spijkers zich kandidaat gesteld om de taak van voorzitter op zich te nemen. Waar Marcel kandidaat was om de voorzittershamer over te nemen van Pieter, is er voor Marleen nog geen directe opvolging beschikbaar, zodoende dat zij in ieder geval de komende maanden haar taak als penningmeester ad-interim zal voortzetten. 

Er is goedkeuring gevraagd om het bestuur uit te breiden naar zeven personen met als doel dat de taakverdeling binnen het nieuwe bestuur gekoppeld kan worden aan de verschillende commissies binnen de vereniging. 
Dit alles werd samen met de voordracht van de nieuwe bestuursleden goedgekeurd en aangenomen.

Vanaf heden zal de samenstelling van het bestuur als volgt zijn;

Marcel Spijkers - Voorzitter
John van Boesschoten - Vice-voorzitter
Marleen Bartelts - Penningmeester ad-interim (tevens vacature)
Fleur van Garderen - Secretaris
Ernst-Jan Wepster - Hockey technische zaken
Bart van de Giessen - Communicatie/PR
Casper Arink - Accommodatie

Na de pauze van de ALV heeft Marcel Spijkers de plannen van het nieuwe bestuur gepresenteerd. Speerpunten zijn plezier, respect, activiteiten, verbondenheid en ontwikkelen
De komende tijd zal gebruikt worden om duidelijk te maken wat dit inhoudt voor alle leden en hoe gedacht wordt dit te kunnen bereiken en behouden.
Daarnaast heeft het nieuwe bestuur ingezet op verbouwingsplannen van het clubhuis. Dit zal gebeuren in meerdere fases naar gelang er middelen beschikbaar zijn. De eerste fase gaat van start vanaf 1 december en hierover zal apart worden gecommuniceerd aan de leden door de bouwcommissie.

Graag wil het nieuwe bestuur verduidelijken dat een vereniging bestaat uit leden en dat alle leden de vereniging dragen. Vrijwilligers zijn het smeermiddel van DMHC en dus onmisbaar. Wekelijks zetten veel vrijwilligers zich in om de club goed te laten draaien en het bestuur is daar zeer dankbaar voor. Echter er zijn nog altijd vrijwilligers nodig, dus zal er herhaaldelijk worden opgeroepen of er kandidaten zijn die mee wilt helpen binnen de vereniging.

Als je graag je steentje wilt bijdragen aan de club kun je je als kandidaat aanmelden bij [email protected] - het staat natuurlijk vrij om anderen hierover ook te tippen! -

Tijdens de ALV is er al afscheid genomen, maar vanaf deze plek wil het nieuwe bestuur nogmaals Pieter en Marleen hartelijk bedanken voor hun tomeloze en positieve inzet voor de vereniging in de afgelopen jaren.


 

Reacties
Wil je reageren op het nieuws ?

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws ?