Aankondiging Bestuurswisseling

5-11 Nieuws
Op de laatste ALV hebben we als bestuur aangekondigd te gaan kijken hoe we momenteel als vereniging staan opgesteld. Dit nav de constatering dat er door een ieder hard wordt gewerkt, maar onvoldoende toe komen aan meer structurele zaken zoals verbetering van de kwaliteit van de trainingen, de communicatie naar leden en de verbouwing van ons clubhuis. Samen met betrokken 'adviseurs' is de afgelopen maanden een plan opgesteld, om op deze vragen een antwoord te kunnen bieden.

Gedurende dit proces heb ik voor mezelf het besluit genomen om ruimte te maken voor een nieuwe Voorzitter. Een lastige beslissing maar urgent, omdat ik door mijn huidige werk in Amstelveen niet de tijd aan de vereniging kan besteden die nodig is. Zeker nu de club een nieuwe fase in gaat. De wetenschap dat er een ervaren bestuurder beschikbaar en bereid is mijn functie over te nemen, heeft dit keuzeproces versneld en eenvoudiger gemaakt. 

Naast mijn vertrek als Voorzitter, heeft onze Penningmeester (Marleen Bartelts) aangekondigd haar functie tijdens de aanstaande ALV neer te zullen leggen. Haar zoon Matthijs is bij een andere vereniging gaan spelen, waardoor ze als penningmeester minder op de club aanwezig is. Het is in het belang van de vereniging om een penningmeester te hebben die met regelmaat op de club is te vinden. Totdat een nieuwe Penningmeester is gevonden, zal zij de ad interim haar functie blijven vervullen.

Een aantal vrijwilligers heeft zich bereid gevonden zitting te nemen in het nieuwe bestuur. Zij zullen aan de ALV worden voorgedragen. De volgende mensen hebben zich beschikbaar gesteld:

Voorzitter: Marcel Spijkers
Bestuurslid PR & Communicatie: Bart van de Giessen
Bestuurslid Hockey Technische zaken: Ernst-Jan Wepster
Bestuurslid Accommodatie: Casper Arink
 
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich voor de ALV schriftelijk aanmelden bij de secretaris.
 
Ik dank jullie voor het in mij gestelde vertrouwen en dank bovendien de vele vrijwilligers met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt. Graag blijf ik bij de club betrokken, alleen in een andere rol dan nu het geval is. Verder hoop ik dat velen van jullie tijdens de ALV aanwezig zullen zijn, om kennis te maken met onze nieuwe Bestuursleden en de toekomstplannen voor onze vereniging.


Met vriendelijke groeten,

Pieter Nieuwenhuijsen
Voorzitter