Laatste mogelijkheid voor omstickeren DMHC shirts

4-10 Nieuws
Voor wie nog geen Rabobank op haar/zijn shirt heeft staan is er nu een laatste kans tot omstickeren.

Lever je shirt vóór dinsdagavond (gewassen en wel) 08-10-2018 - 20:00 uur  in achter de bar. Onder vermelding van de vervolgende gegevens:
- naam 
- telefoonnummer 
- team

Je hebt dus nog 4 dagen de mogelijkheid om  je shirt(s) in te leveren.

Daarna is er geen, door DMHC en Rabobank gefaciliteerde, omstickering meer mogelijk en zal er - voor eigen rekening - een nieuw shirt moeten worden aangeschaft.

Daarna is het ook niet meer toegestaan om met "ABN AMRO” te trainen/spelen.  

Alvast hartelijk dank voor jullie begrip.

Namens bestuur en sponsorcie.

Met sportieve groet,
Eovar van Dijk
06-51278426