Incasso contributie - incasso in termijnen mogelijk

22-9
Beste leden,

In de maand oktober wordt de eerste factuur voor het lidmaatschap 2019/2020 van DMHC per e-mail aan u verzonden en van uw bankrekening geïncasseerd. Graag vragen wij uw aandacht voor de onderstaande punten:

1. Aantal incasso-momenten
De contributie wordt tot nu toe standaard in twee termijnen van uw bankrekening geïncasseerd. Dit jaar biedt DMHC ook weer de mogelijkheid om de contributie in acht (8) termijnen (maandelijks van oktober tot en met mei) van uw rekening te laten incasseren.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u om dit uiterlijk 30 september 2019 door te geven aan: [email protected] onder vermelding van het lid/de leden voor wie het verzoek wordt ingediend. LET OP: ook als u vorig seizoen al gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om in 8 termijnen te betalen, moet u opnieuw het verzoek indienen.

2. Correcte e-mailadres
Voor het verzenden van de factuur hebben wij uw correcte e-mailadres nodig. Wilt u checken of uw e-mailadres nog klopt en indien nodig aanpassen? Dit kan bij "inlog leden” via de site, of via "profiel” in de DMHC app.

3. Correcte bankrekeningnummer
Indien het bankrekeningnummer waarvan de contributie geïncasseerd dient te worden, is gewijzigd, dan verzoeken wij u dit per omgaande aan te passen bij "inlog leden” op de website. Voor nadere instructies: zie bijlage.

4. Samenstelling contributie-bedrag
Het contributie-bedrag is opgebouwd uit de jaarcontributie, de zaalbijdrage (verplicht voor alle jeugdteams en H1 en D1) en indien van toepassing de bijdrage tophockey.

5. Hoogte van de contributie
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Dat is dit jaar ook weer gebeurd in de ALV van 18 juli 2019. De hoogte van de contributie en toeslagen, alsmede de voorwaarden die erbij horen kunt u nalezen op de website onder het onderdeel "over dmhc>lidmaatschap > informatie contributie”. 

Het streven is om rond 23 oktober 2019 de eerste termijn van uw rekening te incasseren. Indien u in twee termijnen betaalt, vindt het tweede incassomoment in januari 2020 plaats.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen via: [email protected]

Met vriendelijke groet,
Marleen Bartelts (Penningmeester)
Joyce Mookhoek (Ledenadministratie)

Bijlage: Check bankrekeningnummer incasso.pdf

 
Bijlage