Uitslag enquête DMHC

8-6 Nieuws
Beste leden van DMHC,
In februari hebben wij een enquête uitgezet onder onze leden. Reden van deze enquête was inzicht te krijgen in welke zaken onze leden verbeterd zouden willen zien (en in welke volgorde), opdat het nieuwe bestuur de juiste prioriteiten kan stellen.

De respons was hoog: 273 (ouders van) leden hebben gereageerd en veel van de respondenten heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun antwoorden toe te lichten. Door de hoge respons en verstrekte toelichtingen geeft de uitkomst van de enquête een goed inzicht in de mening en visie van onze leden. Wij bedanken alle leden die de moeite hebben genomen om hun stem te laten horen!

Uit de enquête is naar voren gekomen dat het belangrijkste punt van verbetering is het niveau van de trainingen en de trainers (27% van de respondenten). Voorts vindt 19% van de respondenten het opknappen van het clubhuis een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is duidelijk naar voren gekomen dat de communicatie verbetert moet worden (14%).

De resultaten van de enquête zijn inmiddels aangeboden aan het bestuur en zijn reeds in een eerste overleg door het bestuur besproken.

Tijdens de eerstvolgende ALV op 18 juli willen we graag met de leden in gesprek om de uitkomsten van de enquête te bespreken. Tevens wil het bestuur graag een eerste voorstel doen hoe het belangrijkste aandachtspunt, verbeteringen primair gericht op het niveau van de trainingen en de trainers, op zo kort mogelijke termijn handen en voeten te geven.

Uiteraard willen wij tijdens de ALV ook graag bespreken hoe we de andere punten van verbetering zoals aangedragen door de leden vorm kunnen gaan geven. Dit kunnen wij uiteraard niet alleen en hopen hierbij op steun vanuit alle lagen van de vereniging. Wij roepen dan ook alle leden op om de ALV op 18 juli bij te wonen. In de volle breedte vooruit!


Met sportieve groet,

Ernst-Jan van het Zelfde
Arie Kees van der Leeden
John van Boesschoten

 
Bijlage