Procedure opzegging / lidmaatschap / contributie

18-5
Beste leden, 

Het seizoen loopt helaas al weer ten einde en wij willen jou graag attenderen op een aantal afspraken en regels voor het nieuwe seizoen. 

Opzegging
Als je komend seizoen niet meer wilt spelen of trainen bij DMHC, dan dient jouw opzegging uiterlijk 31 mei 2019 te zijn ontvangen door de ledenadministratie. Opzeggingen ingediend bij andere aan de club verbonden vrijwilligers/coaches/trainers/bestuur etc. zijn niet (rechts)geldig. Je kunt jouw opzegging mailen naar [email protected] of indienen via de website.

Indien jouw opzegging na 31 mei 2019 wordt ontvangen, wordt jouw lidmaatschap beëindigd per 1 juni 2020 en ben jij derhalve tot en met die datum contributie verschuldigd op basis van jouw teamindeling van het seizoen 2018-2019. Als jij opzegt nadat de teamindeling bekend is gemaakt op basis van jouw nieuwe team. 

Indien je correct hebt opgezegd en na de zomervakantie besluit toch weer lid te willen worden, dan dien je je weer als nieuw lid aan te melden bij de ledenadministratie en ben je ook inschrijfgeld verschuldigd. We kunnen dan niet garanderen dat er dan ruimte is om jou in een team in te delen. De team indeling vindt namelijk medio juni 2019 plaats. 

Graag willen wij dat alle leden op de hoogte zijn van deze regels. Daarom informeren wij jou hierover via dit bericht op de site en de app en persoonlijk via de mail. Indien jij de mail niet hebt ontvangen, dan verzoeken wij jou vriendelijk om via de site of app jouw gegevens te controleren en indien nodig aan te passen.  

Langdurige blessures seizoen 2019-2020
Het komt voor dat leden die geblesseerd zijn uit eigen beweging menen geen contributie verschuldigd te zijn. Er worden dan uit eigen beweging incasso’s gestorneerd. Let op: je hebt ten alle tijden de verplichting tot het betalen van contributie. Op het moment dat jij lange tijd niet in staat bent om te spelen en te trainen, dan kan je een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur met het verzoek of je in aanmerking kunt komen voor een coulance vergoeding. Dit verzoek kan je indienen via [email protected] 

LET OP: dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen op het moment dat je aan jouw lopende contributieverplichtingen hebt voldaan. Ook kan het bestuur vragen om een doktersverklaring. Gemaakte afspraken met trainers, teammanagers, coaches of andere vrijwilligers van DMHC zijn niet geldig.

Spelend lid / Trainingslid
Je bent of spelend lid of trainingslid. Indien je trainingslid bent, is het NIET toegestaan om wedstrijden te spelen. Let op: jij en de club zijn dan niet verzekerd en indien er zich ongelukken voordoen, heeft dat verstrekkende gevolgen voor jou en de club. De club zal kosten die hieruit voortvloeien op jou verhalen. Als je als trainingslid wedstrijden wilt spelen, dan dien je je aan te melden als spelend lid. 

Wij wensen alle leden een mooie afsluiting van het seizoen en een mooie zomer toe. Wij hopen jullie in september weer op het veld of langs te lijn te ontmoeten. 

Het bestuur DMHC 

NB: voor "je” kunt je ook "jouw kind” lezen