Procedure teamindeling seizoen 2019/2020

23-4 Nieuws
Beste spelers, trainers en coaches,

Het nieuwe seizoen staat alweer sneller voor de deur dan je denkt. We zijn dan ook al druk bezig met de teamindeling voor het komende seizoen. Altijd weer een enorme klus, dit jaar helemaal omdat er momenteel geen CT&I is.


Breedteteams:

Er wordt dit jaar voor gekozen om de teams, op basis van leeftijd, zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Dit naar aanleiding van de uitslag van de recent gehouden enquête. Mocht je als junior juist liever niet in je team blijven dan kun je dit aangeven aan je trainer of coach. Trainers en coaches zullen hiervoor voor hun team een formulier invullen. Junioren die op basis van competentie in een hoger team willen spelen worden verwacht zich op te geven via de TIPlijn (voor 1 mei). Dit kan door de junior zelf, coaches of trainers op de website. De junior zal vervolgens worden beoordeeld. Op basis van de ingevulde formulieren zal een globale, voorlopige teamindeling gemaakt worden welke beoordeeld zal worden. Hierna volgt de definitieve indeling.


Selectieteams:

Alle trainer en coaches vullen een beoordelingsformulier in voor 1 mei. Indien er meegetraind is met andere categorieën dan worden hier ook beoordelingen voor ingevuld. Op basis hiervan wordt een globale, voorlopige indeling gemaakt. Indien nodig volgt verdere beoordeling op basis van gesprekken, uitgebreidere TIPS en de nieuwe trainers & coaches. Hierna volgt de definitieve teamindeling.

Uiterlijk 15 juni zal de definitieve teamindeling gepubliceerd worden.

Mochten er junioren zijn welke op willen zeggen dan willen we vragen dit z.s.m. te doen, een en ander kan namelijk behoorlijke invloed hebben op teamsamenstellingen.

Voor meer informatie kun je terecht bij je trainer of coach of lijn coördinator.


Met sportieve groet,

John van Boesschoten