Contributie

Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie van het nieuwe seizoen bepaald. Hieronder vind je het overzicht voor het seizoen 2021/2022.


Contributie-categorie Bedrag
1 Senioren (23jr en ouder) € 342,00
2 Jonge senioren (18-22jr) € 300,00
3 Trimhockey / Trainingslid Senioren (18jr en ouder) € 214,00
4 Fithockey (50jr en ouder) € 57,00
5 ABCD leeftijd (10-17jr) € 391,00
6 E leeftijd (8-9jr) € 353,00
7 F leeftijd (7jr) € 316,00
8 Hockeyschool (6jr) / Trainingslid Jeugd (6-17jr) € 154,00
9 G-hockey (6-17jr) € 74,00
10 Funkey Hockey (4-5jr) € 120,00
11 Maximale contributie gezin * € 1250,00
12 Niet spelend lid € 80,00
13 Donateur € 55,00
14 Zaalhockey bijdrage senioren (verplicht voor Heren 1 en Dames 1) € 92,00
15 Selectie bijdrage € 92,00
16 Inschrijfgeld € 40,00


Opmerkingen contributie-schema 2021/2022:

  • Peildatum voor de leeftijdscategorie: 1-10-2021;
  • Contributiebetaling uitsluitend o.b.v. automatische incasso in 2 termijnen (1e termijn: evt. inschrijfgeld + 50% van het factuurbedrag in oktober 2021 en 2e termijn: 50% van het factuurbedrag in januari 2022);
  • Ontbreken van toestemming voor automatische incasso en te laat betalen kan ernstige gevolgen hebben (zoals: schorsing, inschakelen incassobureau, administratie- en incassokosten);
  • Lid worden vanaf 1-11-2021, de reguliere jaarcontributie wordt pro rato berekend;
  • Er wordt per team een borgsysteem gehanteerd voor de uitgegeven materialen welke per lid geïncasseerd wordt bij de inning van de eerste contributie termijn;
  • Zaalhockey deelname is verplicht voor Heren 1, Dames 1 en alle jeugdteams;
  • Zaalhockey bijdrage voor jeugdteams is inbegrepen in de contributie, voor Heren 1 en Dames 1 wordt deze separaat berekend;
  • Bij zaalhockey kan er een vergoeding gevraagd worden ten bate van de inzet van een scheidsrechter.

* De maximale contributie per gezin heeft betrekking op 1 adres en alleen op de categorieën 1 t/m 10, exclusief de zaalhockeybijdrage welke bij de jeugd is inbegrepen. Categorieën 12 t/m 16 zijn uitgesloten van de berekening.