xxxGeschiedenis

 
1904
D.M.H.C., de Dordrechtse Mixed Hockey Club, destijds Sportclub "de Staart” geheten, is ontstaan tijdens een oprichtingsvergadering op zaterdag 5 september 1925 in het gebouw Americain te Dordrecht.
Al voor deze oprichting werd er in Dordrecht gehockeyd. Op 14 november 1904 was de Dordrechtsche Hockey en Bandyclub (D.H.B.C.) opgericht door een heel klein groepje Dordtenaren. Een veld kon niet gevonden worden en zo werd met de voetbalclub D.F.C. overeengekomen dat daar op de velden gehockeyd mocht worden.
 
1905
Vanaf dat moment kon er ook aan de competitie van de Nederlandsche Hockey en Bandy Bond (opgericht in 1898) worden deelgenomen, in de laagste (2de) klasse. In 1905 kreeg de D.H.B.C. 's winters een veld ter beschikking op een weiland aan de straatweg naar Willemsdorp ter hoogte van de Eerste Tol, waar 's zomers de paarden van de firma van Twist hun domicilie hadden. Er werd toen gespeeld in de kleuren blauw/wit. Het was oorspronkelijk een mannenclubje, doch in 1913-1914 werden er ook enkele dames lid. Mede door de eerste wereldoorlog kon D.H.B.C. zich niet handhaven en werd na 15 jaar opgeheven.
Dit was echter niet het einde van het hockey in Dordrecht, want de hockeysport werd ook beoefend bij de Openlucht Spel Club Dordrecht (O.S.C.D.).
 
Er werd gespeeld op het terrein van de Dordrechtsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding aan de Oranjelaan – hoek Bankastraat, waar ook allerlei andere buitensporten werden beoefend.
In die tijd werden er vooral mixed wedstrijden gespeeld. In de O.S.C.D. kwam in de loop der jaren het accent steeds meer op hockey te liggen, waardoor de leden van andere sporten zich in deze combinatie achtergesteld voelden. Het conflict liep zo hoog op dat het merendeel van de hockeyafdeling in juni 1925 voor O.S.C.D. bedankte.
 
1925
Een aantal van hen sloeg echter de handen in elkaar en vormde een voorlopig bestuur. Op De Staart kon een veld gehuurd worden, dat in zeer slechte staat verkeerde en door de jonge vereniging zelf in orde gemaakt moest worden. In september 1925 werd de vergadering uitgeschreven, die leidde tot oprichting van de Sportclub "De Staart”, een nietszeggende naam, waaruit niet eens bleek dat het om een hockeyclub ging. De kleuren werden zwart/wit.
 
Feitelijk kon er op het slechte veld niet "echt” gehockeyd worden en een van de eerste daden van het bestuur was dan ook het op zoek gaan naar een betere speelgelegenheid.
 
1931
Deze werd gevonden op een wei aan de Achterweg en werd voor hockey geschikt gemaakt. Op 5 september 1931 kon deze in gebruik worden genomen. De clubkleuren werden groen/wit. In 1935 kon een aangrenzend stuk weiland erbij gehuurd worden en beschikte men met ca. 105 leden dus over 2 velden.
 
1938
Sinds 1938 was er nog een tweede Dordtse hockeyclub, genaamd GOAL. Er kwam, wellicht mede door de tweede wereldoorlog, een fusie tot stand tussen beide verenigingen. Op een vergadering op 6 september 1946 werd de naam veranderd in "Dordrechtsche Mixed Hockey Club”. Sindsdien zijn de clubkleuren groen/wit.
 
1958
26 Jaar werd er aan de Achterweg gespeeld, maar toen er aan de Sportlaan (nabij de A-16) nieuwe sportaccommodatie werd ontwikkeld door de gemeente Dordrecht, werd snel gekozen voor verhuizing naar een complex met 3 nieuwe grasvelden en een oefenstrook.
Het nieuw gebouwde eigen clubhuis werd op 26 april 1958 door de burgemeester van Dordrecht geopend.
 
1974
Als gevolg van de geplande bouw van de Drechtstedentunnel, begin jaren '70,moest nogmaals verhuisd worden en streek de club neer op het Sportpark Schenkeldijk. Daar werd in eigen beheer een indrukwekkend clubhuis gebouwd, dat op 4 augustus 1974 werd geopend door de wethouder van Sport van de gemeente Dordrecht.
 
1972
In 1972 werd de naam van de vereniging, omdat er door een aantal leden ook de cricket-, volleybal- en tennissport onder de D.M.H.C.-vlag werden beoefend, gewijzigd in (sportvereniging) S.V. Dordrecht.
 
1999
In de loop van de jaren kwam het accent echter weer geheel op hockey te liggen. In 1999 werd de naam daarom weer gewijzigd in "Dordrechtse Mixed Hockey Club” ofwel "D.M.H.C.”.
 
1987
Op het sportcomplex Schenkeldijk had de vereniging op enig moment wel 6 grasvelden ter beschikking. Omdat een zichzelf respecterende hockeyvereniging in de jaren '80 over tenminste één kunstgrasveld diende te beschikken, werden hiertoe meerdere initiatieven ondernomen. Uiteindelijk resulteerden die in de opening, op 26 september 1987 door de wethouder van Sport, van het eerste zandingestrooide kunstgrasveld.

  

 

                     

 
2001
In 2001 wordt het 2e kunstgrasveld zonder festiviteiten in gebruik genomen.
In 2007 wordt het 3e kunstgrasveld geopend door de burgemeester van Dordrecht.
 
2007
In 2007 kreeg het clubhuis, met name de keuken en de toiletten, een grote opknapbeurt en werd het terras aanzienlijk vergroot, gebruikmakend van de vrijgekomen grond van het 3e kunstgrasveld.
 
Naast veldhockey en zaalhockey wordt er sinds 2002 onder de naam DMHC ook rolstoelhockey beoefend. Er worden er stappen gezet om het knotshockey binnen de club te introduceren