Algemene Ledenvergadering op donderdag 9 juli

24-6 Nieuws

Het bestuur en de commissarissen van DMHC nodigen alle (ouders van) leden uit aanwezig te zijn op de voorjaars – ALV die gehouden wordt op donderdag 9 juli a.s. om 20:00 uur in ons Clubhuis. De agenda en overige relevante stukken voor de ALV vindt u op www.dmhc.nl. U kiest "Inlog Leden" en vervolgens (bovenin de balk) "Club" en dan kiest u onder 'Documenten' > 'Documenten volgende ALV'.

Let op: Aanmelden is verplicht in verband met Corona Maatregelen. Stuur uiterlijk woensdag 8 juli 2020 een mail naar [email protected] (onderwerp : ALV) als u de vergadering wilt bijwonen. Voor binnenkomst zullen er vragen gesteld worden inzake uw gezondheid, conform de maatregelen die op dat moment van kracht zijn.

Een ALV is een moment om naar de samenstelling van het bestuur te kijken en vacatures aan te vullen. Binnen het bestuur zijn de volgende functies vacant:

  • Penningmeester
  • Secretaris

 

Het bestuur heeft voor de functie van Penningmeester een bindende voordracht, te weten in de persoon van Dennis Ardon. Tijdens de ALV zal de kandidaat zich nader voorstellen en is de ALV in de gelegenheid om vragen te stellen.

Volgens de statuten en reglementen van onze club kunnen tegenkandidaten voor de vacante bestuur posities zich melden. Mocht u een ander kandidaat-bestuurslid willen voordragen of zelf zitting willen nemen, dan kunt voor vragen over hoe te handelen terecht bij Gerben Boot ([email protected]).

In verband met de Corona Maatregelen moeten we u vragen om vooraf aan te melden op mailadres [email protected] Voor binnenkomst zullen er vragen gesteld worden inzake uw gezondheid., conform de maatregelen die op dat moment van kracht zijn.

Tijdens de voorjaars ALV wordt de begroting voor het volgend seizoen (2020-2021) ter vaststelling aan de leden voorgelegd, inclusief het contributievoorstel voor het komende seizoen. Er wordt geen voorstel gedaan om de contributie te verhogen voor het komende seizoen. Alle stukken vindt u, zoals hierboven beschreven, in Lisa.

Op donderdag 2 juli is er een inloopspreekuur van 19-20 uur in de bestuurskamer van het clubhuis. We verzoeken u om ook voor dit spreekuur van te voren aan te melden in verband met de Corona maatregelen (mail naar [email protected], inzake inloopspreekuur)


Wij hopen u op donderdag 9 juli 2020 te mogen begroeten.
Namens het bestuur van DMHC

Marcel Spijker (voorzitter DMHC)